[Manage]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 67 unique user posts.

File: 1557423443458.png–(140.12KB, 2000x2000, cool as hell.png)
222
No.222  [Reply]
ootteko

File: 1557423237056.jpg–(302.15KB, 1920x1080, B9B28F74-1DED-46B6-A7FB-A4651A4B4AEA.jpeg)
218
No.218  [Reply]
Mun pippeli on tässä.
¨ No.219
uwu

File: 1557423121599.jpg–(105.33KB, 1280x853, FA8F664.jpg)
217
No.217  [Reply]
arvaa

File: 1557041537210.jpg–(154.51KB, 548x417, 1556483662494.jpg)
216
No.216  [Reply]
Mihin mun lolit on kadonnu

File: 1556813615716.jpg–(6.68KB, 89x109, 0b883afa.jpg)
208
No.208  [Reply]
208 get
¨ No.215
1556995713638.png–(807.03KB, 750x1031, turripaskaa.jpg.jpg.png)
sex

File: 1556975711567.jpg–(126.67KB, 1920x1280, aiko .jpg)
214
No.214  [Reply]
Tulin kattoo raketoiko loistolauta ku ylis kaatu

File: 1556741089982.jpg–(32.25KB, 493x491, kumpi olet.jpg)
206
No.206  [Reply]
Yksinkertainen älykkyystesti:

apustus äo = suvakki
100+ äo = rasisti
¨ No.209
Olet oikeassa, suvakit ovat kyllä tyhmiä lampaita.
¨ No.211
Mikseivät suvakit ymmärrä, että Venäjä on Suomen ystävä. Suomen todelliset viholliset ovat USA ja EU
¨ No.212
>>211
Tämä, Suomen valtio pitäisi pitää hyvä välit Venäjä.

File: 1556630695898.jpg–(60.36KB, 536x1026, kaliaa tarjolla.jpg)
190
No.190  [Reply]
Tulin tänne ku yliksel kiusattii
¨ No.210
Miks sua kiusattiin?

File: 1556742378113.jpg–(53.47KB, 852x713, 0d969884fb04eea595167a44c54a4aa9.jpg)
207
No.207  [Reply]
slurp

File: 1556387006466.jpg–(51.53KB, 957x1080, 6.jpg)
189
No.189  [Reply]
Pitääkin taas pitkästä aikaa tullaå tänne postaamaan

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5]