[Manage]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 94 unique user posts.

File: 1557423483048.jpg–(242.06KB, 1913x1920, evangelion.jpg)
223
No.223  [Reply]
Ootteko enemmän snack vai bools
¨ No.226
bools
¨ No.235
1558142805062.png–(4.17KB, 556x344, excel tavaraa.png)
Stereoveli

File: 1557946295416.jpg–(4.16MB, 3120x4160, 15579461286165107823237344069517.jpg)
233
No.233  [Reply]
Onkos ketää hereil. Kuvassa entinen koti.
¨ No.234
hieno koti miks et oo tuolla enää

File: 1557423668201.jpg–(242.36KB, 1308x876, Oulussa.jpg)
229
No.229  [Reply]
Oulu
¨ No.231
Oulu se on melekosen erikoinen paska kaupunni Perämeren rantamilla. Oulu on muummuuassa menny ja kailottanu juluki että on koko Pohojois-Skandinaavian pääkaupunki, kysymättä tietenkään muitten mielipiettä asiasta.

Toisekseen muutama vuosi takaperin herrat vässäilivät kassaan kallioparkin, jolle tuli osuva nimi: Kivisydän. Tästä Kivisydämestä kyllä kysyttiin harva se päivä oululaisten mielipiettä, joka oli helevetin negatiivinen. Eipä se herroja kiinnostanu, parkki tuli silti. Nämä kaks esimerkkiä kertoo kaiken olennaisen Oulusta ja oululaisista: ei välitetä muitten, muttei toisaalta myöskään omien mielipitteistä.

Itaalialaiset on ehkä mennee ja keksinee pitsan, mutta vasta kun pitsa kuluki Ouluun asti, se jalostu täyvelliseksi. Sen kunniaksi, että pitsa jalostu, se otti itellee uuen nimen: känkky. Kunnon känkyssä on tietenki päällä majoneesi, minkä takia melekosen moni ulkomaanelävä kattuu sen ottamista, mutta oululaisia ei kiinnosta, jos joku muu ei tajua hyvän päälle.

Oulusa näkkyy täyellisesti perisuomalainen tapa tehä hommat päin helevettiä, mutta ainakin kunnolla loppuu asti. Meillä kirjasto on meresä, yliopisto suolla ja satama sisämaalla. Sitten meillä on joukkoliikenne, joka ei liiku eikä ainakaa joukolla. Pato on sentään joesa, mutta seki aukastaa harva se kevät.

On meillä kuitenki ihan näkemise arvosia paikkoja. Nallikarin rantaviivaa tullee ihmettelemään joka kesä melekonen kasa norjalaisia. Jos meinaa käyä tuuli vähän turhan viliposaksi, niin vieressä on Eedenin kylypylä, jossa norjalaiset ja venäläiset mennee toisiinsa pahki aaltokonneessa. Ja Oulusa tuuli on aina liian viliposa muukalaisille.

Sitte meillä on Tietomaa, jonne sinneki turistit ryntäilee pitkin vuotta. Paikalliset ei mee ku tietää paremmin, ja sitä paitsi on käynee lapsena ihan tarpeeksi. Allekirjoittanut suosittelee Joku Paikallinen Pub Tuiraa, siellä on nähtävissä kaikki tarpeelline Oulusta. Vierestä saa sitä paitsi melekosen maittavaa kepappia ja känkkyä. Sisältä taas saa aivan tavallista kolomoskalijaa.

Oulun väkiluku on parissakymmenessä vuoessa tuplaantunu, joten on niitä hölömöjä muuallaki kuin valamiiksi kaupungin rajojen sisäpuolella. Tosin pittää muistaa, että Oulu on myös kaapannu muita ympäryskuntia melekosen kasan kuntaliitoksissa. Eivät taia herrat syyä tarpeeksi känkkyä, kun pittää näläkäänsä ahamia naapurikuntia.

Oululaisen suosikkimussiikkia on hevi, joka on tunnetusti pimiää ja raskasta mussiikkia. Oulun keskusta taas on kaupungin kokkoon nähen pieni ja ruma. Nämä tosiasiat kun hakkaa yhteen niin näkkee oululaisen sieluun. Se on pimiä, raskas ja kokkoonsa nähen pieni ja ruma. Muuten vois sanua, että Oulu on kotiseuduista paskin, mutta on sentään kuitenki Kemi olemassa.

File: 1557423630400.jpg–(68.83KB, 900x900, kauppispete.jpg)
228
No.228  [Reply]
menkää töihin
¨ No.230
1557423684267.jpg–(66.29KB, 480x360, vitun kuolon bosa.jpg)
e

File: 1556975133362.png–(1.45MB, 1000x1415, 36777875_p0.png)
213
No.213  [Reply]
Onko sinulla kivaa?
¨ No.227
On!

File: 1557423562725.png–(758.64KB, 880x855, 1555788546598.png)
225
No.225  [Reply]


File: 1557423376169.jpg–(307.66KB, 1165x625, ritsu näyttää kuvan ydestään.jpg)
220
No.220  [Reply]
HyLa
¨ No.221
1557423395938.jpg–(23.41KB, 630x476, en tajuu.jpg)

¨ No.224
1557423521948.jpg–(140.97KB, 780x1040, ulti1.jpg)


File: 1557423443458.png–(140.12KB, 2000x2000, cool as hell.png)
222
No.222  [Reply]
ootteko

File: 1557423237056.jpg–(302.15KB, 1920x1080, B9B28F74-1DED-46B6-A7FB-A4651A4B4AEA.jpeg)
218
No.218  [Reply]
Mun pippeli on tässä.
¨ No.219
uwu

File: 1557423121599.jpg–(105.33KB, 1280x853, FA8F664.jpg)
217
No.217  [Reply]
arvaa

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]