[Manage]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 109 unique user posts.

File: 1557423630400.jpg–(68.83KB, 900x900, kauppispete.jpg)
228
No.228  [Reply]
menkää töihin
¨ No.230
1557423684267.jpg–(66.29KB, 480x360, vitun kuolon bosa.jpg)
e

File: 1556975133362.png–(1.45MB, 1000x1415, 36777875_p0.png)
213
No.213  [Reply]
Onko sinulla kivaa?
¨ No.227
On!

File: 1557423562725.png–(758.64KB, 880x855, 1555788546598.png)
225
No.225  [Reply]


File: 1557423376169.jpg–(307.66KB, 1165x625, ritsu näyttää kuvan ydestään.jpg)
220
No.220  [Reply]
HyLa
¨ No.221
1557423395938.jpg–(23.41KB, 630x476, en tajuu.jpg)

¨ No.224
1557423521948.jpg–(140.97KB, 780x1040, ulti1.jpg)


File: 1557423443458.png–(140.12KB, 2000x2000, cool as hell.png)
222
No.222  [Reply]
ootteko

File: 1557423237056.jpg–(302.15KB, 1920x1080, B9B28F74-1DED-46B6-A7FB-A4651A4B4AEA.jpeg)
218
No.218  [Reply]
Mun pippeli on tässä.
¨ No.219
uwu

File: 1557423121599.jpg–(105.33KB, 1280x853, FA8F664.jpg)
217
No.217  [Reply]
arvaa

File: 1556975711567.jpg–(126.67KB, 1920x1280, aiko .jpg)
214
No.214  [Reply]
Tulin kattoo raketoiko loistolauta ku ylis kaatu

File: 1556741089982.jpg–(32.25KB, 493x491, kumpi olet.jpg)
206
No.206  [Reply]
Yksinkertainen älykkyystesti:

apustus äo = suvakki
100+ äo = rasisti
¨ No.209
Olet oikeassa, suvakit ovat kyllä tyhmiä lampaita.
¨ No.211
Mikseivät suvakit ymmärrä, että Venäjä on Suomen ystävä. Suomen todelliset viholliset ovat USA ja EU
¨ No.212
>>211
Tämä, Suomen valtio pitäisi pitää hyvä välit Venäjä.

File: 1556630695898.jpg–(60.36KB, 536x1026, kaliaa tarjolla.jpg)
190
No.190  [Reply]
Tulin tänne ku yliksel kiusattii
¨ No.210
Miks sua kiusattiin?

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]