[Manage]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 109 unique user posts.

File: 1556742378113.jpg–(53.47KB, 852x713, 0d969884fb04eea595167a44c54a4aa9.jpg)
207
No.207  [Reply]
slurp

File: 1554123029892.png–(567.12KB, 707x900, 1537881946788.png)
132
No.132  [Reply]
Touhou lanka eli keskustelua Touhou projectista ja fanituotoksista.
¨ No.145
1554557411358.jpg–(63.09KB, 500x500, 4c987c1e6600f2cdaf6ca82a1101157ffe8cf1e48460baa45b)
Kuka on teiän lemppari touhou-tyttönen? :3
¨ No.158
>>145
sä :3
¨ No.188
>>145
Byakuren on hottis

File: 1556127862787.jpg–(124.55KB, 1200x900, 808276.jpg)
187
No.187  [Reply]
Väliryhmät ovat kapitalistien kaltaisia. He ovat kapitalistien kannalta poliittisesti ja taloudellisesti luotettavia. Sen vuoksi heille on annettu paljon vaikutus- ja päätösvaltaa. Heidän tulonsa (2012) ovat keskimäärin 4 031 euroa, jossa on pääomatuloja keskimäärin 275 euroa kuukaudessa. Tästä johtuen, eläkeläisiä lukuun ottamatta, ja vaikutusvallastaan huolimatta he ovat riippuvaisia palkkatulosta. Siksi ja koulutuksensa seurauksena sekä säilyttääkseen asemansa he ovat täysin kapitalistien kaltaisia ja toimivat sen mukaan.

File: 1555945390166.jpg–(57.32KB, 480x480, a164df9f42fcf71cd1163654b1762c7b.jpg)
177
No.177  [Reply]
olen vakuuttunut että kaikki muut tällä laudalla on ylläpidon alter egoja postailemassa toisilleen
¨ No.180
1555947095707.jpg–(1.38MB, 1400x2163, 235.jpg)
ai miks
¨ No.184
1555954335821.jpg–(321.61KB, 904x734, ritsu169.jpg)
Sä kans
¨ No.186
1556095017908.jpg–(73.97KB, 500x619, tumblr_pai2ajPwFA1srr81uo4_500.jpg)

File: 1555886820621.jpg–(32.17KB, 599x425, 31aee1b0.jpg)
173
No.173  [Reply]
ja siitä otetaan get
¨ No.174
1555929637128.jpg–(310.93KB, 1435x992, 7b32bdbcacf726e8a935032fb13bada4.jpg)
>>173
Lähellä oli!
¨ No.175
Mitä sä yritit??

File: 1555869479569.jpg–(461.82KB, 1536x2172, 62996261_p0.jpg)
170
No.170  [Reply]
Viitsitikö postata joskus?
¨ No.172
1555870525903.png–(181.46KB, 640x360, ritsu69.png)
en jaksais

File: 1552997452124.jpg–(34.63KB, 500x750, autistinen homokissa.png)
30
No.30  [Reply]
Postaan
5 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.165
Pump
¨ No.167
Pump
¨ No.169
Pump

File: 1555367174902.png–(60.67KB, 800x600, €BIN_spörde.png)
164
No.164  [Reply]
Vieläkö tää on pystys :DDDDD
¨ No.168
Aina ja iänkaikkisesti

File: 1555418762407.jpg–(206.33KB, 2048x2048, ilo_.jpg)
166
No.166  [Reply]
Ai tääkin on taas pystyssä? Voi juku.

File: 1555244225138.png–(171.47KB, 600x522, 1512682284712.png)
162
No.162  [Reply]
sieg heil

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]