[Manage]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 80 unique user posts.

File: 1554179937131.jpg–(138.16KB, 1124x1113, shiraimasu.jpg)
136
No.136  [Reply]
Kiitos Israelin Jumalalle tästäkin laudasta
¨ No.138
*Palestiinan

Israelia ei ole olemassa
¨ No.141
1554292988637.jpg–(81.35KB, 720x871, shiraimasen.jpg)
>>138

on se ja Israelin valtio on todiste jumalan olemassaolosta.

File: 1554241306067.jpg–(1.95MB, 2307x3591, 1519149712736.jpg)
139
No.139  [Reply]
miksei täällä ole muita alalautoja
¨ No.140
Mihin niitä tarvii?

File: 1554142746872.gif–(465.67KB, 475x267, soitaarumpui niin pillu haisee.gif)
134
No.134  [Reply]
miksi ulti on niin homo
¨ No.135
Mitenniin muka?
¨ No.137
Ei se oo just kiva se on

File: 1554030401315.png–(1.45MB, 1000x1415, 36777875_p0.png)
120
No.120  [Reply]
Miksi et postaa koskaan mitään?
6 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.127
>>126
Mikset ite ikinä postaa
¨ No.128
1554036122803.jpg–(58.46KB, 900x700, 16550672_p0.jpg)
>>127
Juurihan mina postasin.
¨ No.129
1554047970547.jpg–(85.53KB, 600x640, aaahh kurisu.jpg)
>>128
En usko todista

File: 1553007640133.png–(44.37KB, 221x221, /人◕ ‿‿ ◕人\.png)
46
No.46  [Reply]
Ketä paikalla?
4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.95
[i][ seuraavat henkilöt paikalla? -pasta ][/i]
¨ No.116
1553938682385.jpg–(18.10KB, 480x360, mikahatana.jpg)
[spoiler]:D[/spoiler]
¨ No.119
1553989255312.png–(572.92KB, 875x866, ääh kurisu.png)
Aina...

File: 1553109827588.jpg–(113.29KB, 860x768, hihhuli kristiina.jpg)
88
No.88  [Reply]
tarkistan vain laudan tasoa
16 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.115
1553877739219.jpg–(78.17KB, 600x640, hymy kurisu3.jpg)
>>114
Aijaa olen vai? :3
¨ No.117
>>115
Joo :3
¨ No.118
1553958406219.png–(224.10KB, 400x517, Söpö dr pepper kurisu.png)
>>117
Kivaa!

File: 1553272014876.png–(299.41KB, 576x800, 11427878_p0.png)
93
No.93  [Reply]
Postatkaa.
4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.110
1553813120704.jpg–(60.89KB, 600x609, 1553641422259.jpg)

¨ No.111
1553815061449.png–(663.26KB, 2048x3300, spookbusters_by_noviymemy-da6omx0.png)
Ensimmäiset triplat kuuluvat täten Stirnerille.
¨ No.112
>>111
Nyt on hyvät triplat

File: 1553652729307.png–(50.42KB, 324x280, 1553644357989.png)
107
No.107  [Reply]
jussi pussi puita nussi

File: 1553003113698.png–(2.38MB, 2480x3507, 62330836_p0.png)
38
No.38  [Reply]
PaLa (paska lauta)
7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.78
>>76
Tää on hyvä susi t: tietäjä
¨ No.80
paskasusi
¨ No.87
1553105467404.png–(1.37MB, 2000x2100, aGdVOTo.png)
>>78
Tää.

File: 1553021226193.jpg–(64.32KB, 700x700, 2af4d052.jpg)
70
No.70  [Reply]
Alkoholi on hyvää se on mun lemppari
¨ No.81
>>70
ootko alkkis?
¨ No.85
Mikä alkoholi?
¨ No.86
>>81
>ei ole alkkis
mitä vittua edes teet täällä oikeasti

ei vittu nyt

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]