[Manage]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
  • Supported file types are JPG, PNG and GIF.
  • Maximum file size allowed is 10 MB.
  • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
  • Currently 67 unique user posts.

File: 1555943564816.jpg–(507.14KB, 2048x2048, 375.jpg)
176
No.176
Mistä aineesta tää lauta on tehty kun se loistaa?
¨ No.178
1555946646553.jpg–(342.63KB, 886x1200, iloinen chibi kurisu.jpg)
Kristalleista
¨ No.179
1555946852095.jpg–(113.03KB, 777x1200, 218.jpg)
>>178
Aika outoa tehdä lauta kristallista. Sehän voi särkyä aika helposti.
¨ No.181
1555948790951.jpg–(94.04KB, 600x640, jihuu kurisu.jpg)
>>179
Täytyy tehdä kestävistä kristalleista vaikka timanteista
¨ No.182
1555951635092.jpg–(206.49KB, 1500x2000, i5k8d3b1p5n21.jpg)
>>181
No joo tietty kelasin et ois jotai lasia
¨ No.183
>>182
Oho nopea googletus paljastaa että timantt ei olekaan kristalli!!! (kaikki kristallit puolestaan ovat lasia)
¨ No.185
kristalli metasta
¨ No.238
Ei mistään aineesta ku laudan oma bioluminesenssi saa sen loistamaan
¨ No.239
1558548975247.png–(82.41KB, 4001x2251, yh5.png)

Delete Post