[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/meta/ - Pervitiini ja palaute

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1622370438315.png (148.09 KB, 349x488, kissu-card.png)

 No.15[Reply]

https://kissu.moe
English only


 No.12[Reply]

testiiiiii


File: 1617114246377.jpg (195.47 KB, 432x813, ganbare anon.jpg)

 No.2[Reply]

Maatti voitko laittaa tän langan eeppiseen? :3

 No.3

Ei meillä oo eeppistä vielä rakas

 No.4

>>3
Huoh luoppa semmonen

 No.6

>>4
no katotaa jos tulee jotai tarpeeks ebiniäDelete Post [ ]
[1] [2] [3] Next | Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]