[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/meta/ - Pervitiini ja palaute

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1651058201088.png (716.11 KB, 600x634, 17f.png)

 No.41[Reply]

Loistolaudan yleinen kehityslanka.

Pitäisikö tänne kirjoittaa säännöt? Olen nimittäin muutenkin suunnittelemassa etusivun päivittämistä hieman.
21 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.87

>>86
No nyt toimii kun poistu tuo esto, kiits. No.1[Reply]

Banneri lanka! Preferoitu koko 300px * 100px
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.72

File: 1669063211219.png (55.4 KB, 300x100, sperma.png)
 No.42[Reply]

Muutosloki:
-Palvelimen suorituskykyä parannettu(viime kuussa)
-/ukko/ lisätty (eilen)


 No.88[Reply]

Lauta toiminu ihan vitun paskasti yli vuorokauden, lataa varmaan minuutin ja kuvallista viestiä ei pysty postaamaan kun tule timeoutti. Lol apua.

 No.89

Sellasta se on t: ultiFile: 1678307543403.jpg (1.68 MB, 2073x3401, rei_uimarengas_uikkari.jpg)

 No.81[Reply]

>>42
kerropa ytimet/säikeet/muisti

 No.82

File: 1678441490819.jpeg (55.84 KB, 1024x768, 3EA05FB5-576A-4254-A697-8….jpeg)

1File: 1673871534318.jpg (19.53 KB, 564x170, Screenshot_20230116-141820.jpg)

 No.73[Reply]

haloo pornomies missä porno

 No.74

Ajattelitko Ulti muuten poistaa ton alalautalistasta joskus…?

 No.76

>>74
En.File: 1660322630267.png (30.85 KB, 1618x532, ultti.png)

 No.56[Reply]

Tämmönen bugi.

 No.57

Ootko ultti ees vittu huomannu tätä?

 No.58

tämä bump t. eri

 No.62

File: 1667469451075.jpg (47.81 KB, 600x450, ritsu16.jpg)

>>57
Oon kärsiny tosta itekki :DFile: 1660032721829.png (6.92 KB, 295x296, funtsin täs vaan et.png)

 No.53[Reply]

Oisko mahdollista saada tiedostonimen anonymisoinnin mahdollisuus? Vähentäis tarvittaessa salapoliisihomoilun mahdollisuutta, mutta ei poistais tiedostonimillä perseilyä kokonaan

 No.59

Niin olisko?

 No.61

File: 1667469426975.jpg (51.85 KB, 700x685, ritsu103.jpg)

Joo kyllä toi on mahdollista, pidän mielessä ens kerralla kun teen päivityksiä.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]