[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.10606

moi pitääkö huhut paikkansa ja boge tulee tänne

 No.10608

joka päivä

 No.10610


 No.10611

mä alan ainakin bogeilee täällä

 No.10612

>>10611
hmm mäki ehkä[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]