[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1692297266793.jpg (101.54 KB, 614x1200, tumblr_edad0eb8c30227414de….jpg)

 No.10659

tuun nyt tähän haisemaan

 No.10660

tuun nyt tähän nussimaan Fuyukoa

 No.10663

File: 1692298723422.jpeg (3.17 MB, 2319x3380, haisu.jpeg)

>>10660 *haisee*

 No.10666

>>10663
*mällää ja kantaa Fuyukon kanssaan suihkuun*

 No.10668

>tumblr_

 No.10669

>>10668
Mitä hän tarkoitti tällä?

 No.10670

>>10669
Että täällä on anime_normoja pesiytyny.

 No.10672

File: 1692359275217.jpeg (158.38 KB, 640x822, tumblr_cb921b601c9b6d54ba….jpeg)

>>10668
mikä vika tumblrissa

 No.10675

>>10670
Jahas

 No.10679

>>10675
Anime_normoja!

 No.10680

>>10679
JONKUN LAUDALLA~!

 No.10784

File: 1692900288486.png (1.24 MB, 1000x1412, d59ff262e9d66b68e45bf3d8b5….png)

haluan nussuta Fuyukoa

 No.10798

>>10784
Miksi animetytöillä on aina kortsuja vaikkei niitä ikinä käytetä?

 No.10807

>>10798
Se on toi
>pointless_condom

 No.10810

>>10807
Ai sille on jopa tägi? No niinpä tietenkin

 No.11363

Miks toi haisee?

 No.11364

>>11363
liikaa tanssitreeniä ja liian vähän aikaa käydä suihkussa

 No.11367

>>10659
Perse perse perse

 No.11369

>>11364
Harmin_lista

 No.11372

>>11369
täytyy salakuljettaa tyty pois studiolta että pääsee vähän rentoutumaan

 No.11375

>>11372
Tulee arestia vielä Fuyukolle tollasesta

 No.11380

>>10659
mieti millanen haju tulee kun nostaa hameen ja raottaa sen persvakoa

 No.11381

>>11380
Älä laita tämmösiä

 No.11387

>>11381
miksei?[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]