[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700415189391.jpg (203.32 KB, 1077x1185, hippula2.jpg)

 No.12213

Meinasitteko p*jauttaa tänään?

 No.12223

File: 1700415856724-0.gif (138.02 KB, 500x410, popuko chainsaw.gif)

File: 1700415856724-1.png (163.77 KB, 517x480, popuko die.png)

mene uuniin, nisti

 No.12227

File: 1700416262246.jpg (94.99 KB, 711x948, teuvo.jpg)

>>12223
Chillaa bro. Polta vähän kantsua niin loppuu kiukutus

 No.12228

>>12227
jäädytä sä itses kuin neekeri rajalla

 No.12235

P*jauta itseäs pyssyllä ohimoon

 No.12290

joou

 No.12292

>>12290
Turpa kiinni.

 No.12306

File: 1700471435911.jpg (35.98 KB, 512x360, oulu9.jpg)

Ite meinasin herätä ja leipoa tänään[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]