[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700426044923.png (54.07 KB, 710x774, aku akustaja.png)

 No.12277

Missä se lautakulttuuri lehti nyt julkaistaan?

 No.12280

Tätä mietin itsekin, kirjoitin siihen jopa jotain

 No.12281

File: 1700427387943.gif (674.94 KB, 260x360, 1686113196320926.gif)

Julkaisu peruttu.

 No.12282

Menkää uuniin.

 No.12283

File: 1700428269564.jpg (17.16 KB, 384x404, 1aa1fa4810e865d8.jpg)

Nyymichania joku ehdotti siellä. Mutta saa nähdä julkaistaanko ollenkaan.

 No.12284

File: 1700428289570.gif (798.64 KB, 112x112, 1657274676140.gif)

>>12282
Enpäs mene.

 No.12286

File: 1700428331417.jpeg (12.37 KB, 371x191, ebin t hatsune miku.jpeg)

>>12282
Minis legions will rise again.

 No.12287

>>12283
yrjinssöksen kraatteri

 No.12327

File: 1700489996124.jpg (138.43 KB, 534x750, a81084f1ed4b3b03c8580af028….jpg)

Mikä on lautakulttuuri-lehti?

 No.12330

>>12327
Lehti johon nyymit teki artikkeleita, mainoksia ynms. miniksen /me/diassa. Lauta kerkesi poistumaan ennen sen julkaisua.

 No.12331

File: 1700490882296-0.png (7.29 MB, 2480x3508, 1692641074110.png)

File: 1700490882296-1.png (562.83 KB, 1170x825, 1692703483565.png)

>>12327
Minilaudalla joku leikki taitosohjelmilla kesän aikana. Nyymeillä lähti tästä kiinnostus kasvamaan, ja tarkoituksena oli tehdä jonkinlainen digitaalinen leikkimielinen lehti nyymeille luettavaksi. En ole kuullut, mitä projektille kävi alkuaskeleiden jälkeen, jokunen lanka tuosta syntyi.

 No.12333

File: 1700491179632.jpg (504.69 KB, 1000x1500, 62c721a7783252e4699fc3e1a0….jpg)

>>12330
>>12331
Oho ebin zine projekti

 No.12346

>>12331
Perkele, kun unohtui käydä ennen sulkeutumista /media/ laudalla tarkistamassa projektin tila

 No.12353

File: 1700492988755.jpg (92.29 KB, 475x600, lolit4.jpg)

>>12331
Nyymiuutisten tarve on kriittinen

 No.12372

>>12346
ei ollut kuulemma vielä valmis, mutta loppusuoralla.
Aikoo postata sen nyymichaniin, tänne tai johonkin kun se on valmis.

 No.12426

File: 1700519882302.png (212.02 KB, 738x1043, Frontpage small.png)


 No.12427

>>12426
Ai juma on kyllä kova setti

 No.12430

File: 1700534662095.jpg (38.3 KB, 771x577, 0e46d7b87c355bc1.jpg)

>>12426
Peisetti

 No.12433

>>12426
Siitähän tuli ihan hyvä, voisin osallistua uudestaankin, t. pyllynallejutun kirjoittanut

 No.12434

>>12426
nautings 6/5

 No.12447

File: 1700571076679.jpg (23.16 KB, 300x300, ritsu12.jpg)

>>12426
Toihan on vitun hieno

 No.12461

>>12426
Jos teette numeron kaksi, niin voin siihenkin varmaan jonkun jutun kirjoittaa kunhan keksin.

 No.12470

File: 1700590186104.jpg (20.01 KB, 332x327, 9odnw.jpg)
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]