[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700471779160.jpg (91.99 KB, 720x480, kallu_afrikassa.jpg)

 No.12308

Vituttikohan afrikkalaisia kun Kallu lähetettiin toiselta puolelta maapalloa beserwisseröimään ja jeesustelemaan niille?

 No.12312

kyllä mua ainakin vituttais

 No.12313

Mulla on oma bändiki

 No.12317

>>12313
resisposse[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]