[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700493152375.png (599.37 KB, 945x414, evelyn.png)

 No.12356

Mun elämästä puuttuu ilo, päämäärät, merkitys. On vain velvollisuuksia ja asioita mitä en halua tehdä tai mistä en pidä. Pidemmän päälle tämä negatiivisuus on muuttunut erittäin raskaaksi. Kun koskaan ei lataudu.

Mitä tehdä? Ostanko Subaru Imprezan?

 No.12361

Voisit vaikka hirttäytyä tai ainakin painua vittuun täältä.

 No.12362

>>12361
Pahaa tekstiä

 No.12363

>>12361
Sanoit just "painu vittuun täältä" tyypille joka on ollut täällä tokasta päivästä alkaen. Aika kovaa tekstiä minilautapakolaiselta.

 No.12366

>>12356
Osta turbovolvo

 No.12373

>>12366
Eikös Imppu ole eeppisempi?

 No.12416

IMPRZEA BUMP!

 No.12428

>>12373
no ei vitussa[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]