[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Tiedosto
Upote
Salasana (Tiedoston poistoon.)

File: 1623014300389.jpg (199,42 KB, 934x934, shape.jpg)

 No.1768

>shape :D

 No.1773

huutista
tee gorilla lampaan päällä

 No.1781

>>1773
>geep :D[Takaisin][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Poista Viesti [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]