[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1623606393468.jpg (1.05 MB, 4000x1359, Okayu söi tuet.jpg)

 No.1787

Onko täällä ihmisiä joilla on ongelmia rahankäytön kanssa?

 No.1788

File: 1623613384793.jpg (52.44 KB, 720x480, 9180-958700943.jpg)

Olisi, jos "rahankäytön ongelmilla" tarkoitettaisiin ettei oo rahaa vittu käyttää.

 No.1789

Joo esim. toi admin

 No.1790

>>1789
Hei, ei ainakaan jättänyt servuja maksamatta (taas)

 No.1791

Comfy postaus.

 No.1804

>>1787
onks sul?

 No.1807

>>1804
Ei ole, AP on yhdistelmä tekosyytä postata tuo kuva ja uteliaisuutta.

 No.1817

>>1807
Fäsöneiting[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]