[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1605804856280.jpg (181.57 KB, 1100x825, Dixon Hill.jpg)

 No.204[Last 50 Posts]

Noir-maailma

 No.441

File: 1606215448592.webm (1.93 MB, 640x360, 1:10, Killing Them Softly Amer…) No.442

File: 1606215759799.webm (3.44 MB, 640x480, 1:56, parenti conspiracy.webm) No.445

File: 1606233460780.webm (3.84 MB, 640x427, 1:30, believe to make thi….webm) No.451

File: 1606258963052.mp4 (4.1 MB, 384x240, 2:23, SHIFT CHANGE.mp4) No.453

File: 1606302129059.webm (3.58 MB, 480x360, 1:53, Time To Talk About ….webm) No.455

File: 1606345232727.webm (4.65 MB, 1280x544, 0:48, another_past.webm) No.460

File: 1606416717290.webm (3.36 MB, 854x480, 0:55, brave_new_hibernian….webm) No.461

File: 1606431068239.mp4 (7.37 MB, 484x360, 2:44, Information Retrieva….mp4) No.470

File: 1606658411518.mp4 (4.55 MB, 640x360, 1:50, Thief Gold - cutscen….mp4) No.471

File: 1606676243357.mp4 (2.49 MB, 480x360, 1:35, 1474758859007.mp4) No.477

File: 1606699334444.mp4 (3.33 MB, 886x482, 0:21, GET GOT.mp4) No.478

File: 1606734829489.mp4 (6.24 MB, 480x270, 3:35, prisonindustrial.mp4) No.484

File: 1606754432695.mp4 (5.35 MB, 400x480, 0:55, swing.mp4) No.488

File: 1606775031300.webm (2.8 MB, 488x260, 1:01, he's_become_on….webm) No.489

File: 1606776208369.mp4 (6.77 MB, 640x360, 1:45, Doctor Strangelove -….mp4) No.492

File: 1606871503501.mp4 (7.69 MB, 426x240, 2:24, u017diu017eek explai….mp4) No.493

File: 1606871670400.mp4 (5.4 MB, 720x1280, 0:31, orleans.mp4) No.494

File: 1606878619354.mp4 (1.03 MB, 640x360, 0:23, satunnainen.mp4)


 No.495

File: 1606913544450.mp4 (5.89 MB, 854x480, 1:27, Yo that's crazy.mp4) No.497

File: 1607006673759.jpg (241.03 KB, 600x675, Souryuu.Asuka.Langley.full….jpg)

>>494
tä oli hämmentävä case kun päädyin jonkun muun tekemään mp4:ään

 No.498

>>497
oot nyt sit relevantti onneks olkoon

 No.499

File: 1607025913901.webm (2.12 MB, 640x360, 2:03, kennedy.webm) No.504

File: 1607106450470.mp4 (6.28 MB, 1280x720, 1:32, read a fucking book.mp4) No.506

File: 1607132903387.png (424.25 KB, 620x622, David C. Schilling.png) No.508

File: 1607170318508.jpg (78.91 KB, 577x396, 1579211225460.jpg) No.509

File: 1607170383120.jpg (978.48 KB, 1920x1282, 1586031490575.jpg) No.510

File: 1607197465219.jpg (153.74 KB, 1200x790, MOVE Bombing.jpg) No.511

File: 1607205742694.jpg (246.36 KB, 1285x1536, 1519e9a7be128c986e7c71d6f1a446…) No.512

File: 1607218805779.webm (3.57 MB, 360x270, 3:04, Hostile Waters Reme….webm) No.513

File: 1607295400512.mp4 (4.53 MB, 640x360, 1:45, V.mp4) No.514

File: 1607299626828.mp4 (3.58 MB, 1052x592, 0:39, vader kerjä&aum….mp4) No.515

File: 1607299691002.mp4 (2.61 MB, 480x358, 1:12, Soylent Green.mp4) No.516

File: 1607299936116.mp4 (326.78 KB, 480x480, 0:07, We're_all_child….mp4) No.517

File: 1607300226405.mp4 (2.3 MB, 1280x720, 1:40, 5c828975.mp4) No.518

File: 1607362791482.mp4 (3.68 MB, 426x240, 1:47, Robot Bartenders in ….mp4) No.520

File: 1607428754896.mp4 (2.89 MB, 640x480, 0:47, A Cure For Insomnia.….mp4) No.526

File: 1607615282972.jpg (879.61 KB, 1920x1533, Mt. Lowe overlooking Los A….jpg) No.528

File: 1607617304270.jpg (226.5 KB, 1600x650, rivera.jpg) No.529

File: 1607683812154.jpg (995.77 KB, 3024x4032, ngndU6p.jpg) No.531

File: 1607736839699.mp4 (5.46 MB, 1920x1080, 1:53, Fischia il vento 1-3….mp4)

Ultiksen 12 tunnin striimin päättymistheme
(MP3 ei oikein toimi, lauta valittaa ettei se ole sallittujen tiedostomuotojen joukossa, vaikka on)

 No.534

File: 1607819085278.jpg (52.07 KB, 702x873, 1586895551590.jpg) No.536

File: 1607874588383.jpg (114.04 KB, 618x798, E73B4139-9B9D-4C42-A418-9A3….jp) No.540

File: 1608035223823.jpg (33.35 KB, 613x600, road.jpg) No.541

File: 1608083616181.jpg (210.3 KB, 634x960, boris swings.jpg) No.547

File: 1608150892758.jpg (283.39 KB, 1610x1080, e19a742552b8016794e8250119….jpg) No.548

File: 1608184108981.jpg (51.67 KB, 850x560, 337ce8c3091a5a521092fb2af2044b…) No.549

File: 1608208763663.jpg (369.32 KB, 540x810, 9216c80c6655b18a94f41fb59bf5e7…) No.550

File: 1608234494289.jpg (278.3 KB, 1024x683, t3_5axyyo.jpg) No.551

File: 1608234665463.mp4 (1.42 MB, 480x360, 0:41, Cop_gets_disintergra….mp4) No.558

File: 1608308820074.jpg (900.76 KB, 4160x2080, XkQwLll.jpg) No.559

File: 1608309095512.jpg (110.64 KB, 1000x667, hjlshvwimjd51.jpg) No.562

File: 1608381637414.jpg (396.25 KB, 2000x1331, burgerpunk.jpg) No.563

File: 1608403458544.jpg (471.1 KB, 4032x3024, ad dystopia.jpg) No.564

File: 1608403599264.jpg (347.15 KB, 1280x931, 65a.jpg) No.568

File: 1608463434547.jpg (35.99 KB, 800x495, LBD Gargoyle.jpg) No.569

File: 1608483891194.jpg (62.92 KB, 768x504, c328952a.jpg) No.571

File: 1608538690827.jpg (640.46 KB, 3024x4032, n5.jpg) No.585

File: 1608590678217.jpg (76.13 KB, 619x650, 1603666516199.jpg) No.592

File: 1608856008258.jpg (41.03 KB, 640x706, pij.jpg) No.596

File: 1609025993669.jpg (58.48 KB, 480x360, pelastustie.jpg) No.600

File: 1609083412297.mp4 (3.96 MB, 320x240, 1:29, Jati-Matic.mp4) No.601

File: 1609083827040.mp4 (1.57 MB, 640x360, 0:42, Der Codex Imperialis unt…) No.605

File: 1609146340206.jpg (167.92 KB, 1125x1393, iceland.jpg) No.606

File: 1609166187329.jpg (55.11 KB, 584x612, gettyimages-1174016465-612….jpg) No.611

File: 1609330580544.jpg (51.74 KB, 640x480, kiinan_kotipizza.jpg) No.615

File: 1609373057136.jpg (137.61 KB, 850x566, 1580453034011.jpg) No.627

File: 1609619095359.jpg (72.95 KB, 540x405, i refuse to die.jpg) No.631

File: 1609630656154.png (147.89 KB, 656x959, Patent mobile ad-framework, us…) No.635

File: 1609755247704.jpg (1.91 MB, 3543x3561, 1961.jpg) No.638

File: 1609772732026.jpg (582.06 KB, 1650x2000, mmd.jpg) No.640

File: 1609925828829.png (345.95 KB, 1080x962, IMG_20201104_184616.png) No.641

File: 1609925862536.png (405.23 KB, 1080x1037, IMG_20201104_184544.png)


 No.643

File: 1610051055434.png (1.86 MB, 1080x1442, m5.png) No.645

File: 1610156093571.jpg (475.55 KB, 1224x1054, 1609979047697.jpg) No.647

File: 1610480946564.png (1.87 MB, 887x944, shell hammer.png) No.663

File: 1611144479028.jpg (213.51 KB, 960x1200, H9A0489-Pano.jpg) No.690

File: 1612186676297.mp4 (1.5 MB, 480x360, 0:30, Grub Hub's Deli….mp4) No.691

Aloita Tex Murphy -pelit


 No.722

File: 1613594884380.png (1.04 MB, 960x761, 147964720_919844022119533_7….pn) No.725

File: 1613826118873.mp4 (593.54 KB, 854x480, 0:13, SPRINT.mp4) No.732

File: 1613863611447.jpg (81.71 KB, 850x400, bertolt brecht.jpg) No.733

onko tää puuron lanka

 No.734

File: 1613954402622.jpg (156.64 KB, 764x595, La_Rapide,_voiture_à_va…)

>>733 (tšecked)
en tiiä

 No.735

File: 1613954981514.jpg (146.28 KB, 1012x768, hotel.jpg) No.739

>>735
jotenkin eka katoin että tää olis briteistä about kasarilta, huutista kun oli niin ankea mesta aikoinaan että ryssälään verrattavissa

 No.745

File: 1614092345489.jpg (567.3 KB, 1100x727, ny ny.jpg)

>>739
no "neukkublokki" on nimestään huolimatta kansainvälinen ilmiö

 No.772

File: 1614200727116.jpg (196.64 KB, 1080x1347, 2334e765b13994ec4f41b90505….jpg) No.789

>>745
no niinpä (tajusin että johtu ehkä tosta ruuturinkulasta tornissa, assosioi aivot sen sit niihin brittipoliiseihin esmes)

 No.797

File: 1614524276405.png (2.45 MB, 1080x1080, iu.png) No.823

File: 1614876835938.jpg (45.13 KB, 854x640, m584.jpg) No.829

File: 1615028899816.jpg (846.01 KB, 4096x2346, EvvNidYXIAEexyq.jpg) No.846

File: 1615222562330.jpg (111.47 KB, 500x654, image0.jpg) No.848

>>829
oon (olin) tos

 No.883

File: 1615738063951.jpg (1.77 MB, 3264x2448, LvNH3mM.jpg) No.891

File: 1615830285603.jpg (670.91 KB, 1674x2048, Gadzooks Bazooka.jpg) No.927

File: 1616003527296.jpg (318.66 KB, 828x1636, m4m.jpg) No.1053

File: 1616198349258.jpg (129.52 KB, 1200x1200, ez.jpg) No.1229

File: 1616574272957.jpg (457.17 KB, 3024x4032, sgz.jpg) No.1368

File: 1616918602999.jpg (1.48 MB, 4096x2730, ExgaSbaXIAEv3Xk.jpg)


 No.1387

File: 1617013138682.png (829.83 KB, 1195x762, Wellington.png)

Onko tää hieno tietsikka sun mielestä

 No.1388

>>1368
no nyt on based

 No.1389

>>1387
alienissa on kyl siistit estetiikat. vähän autistiset lelunäppäimet tossa renderissä

>>1388
huutista kyl kohalle "(ja ohittaaksemme kaupungin kankean byrokratian)"

 No.1472

File: 1617826922354.mp4 (6.4 MB, 886x482, SPOILER_gun_kata.mp4)


 No.1505

File: 1618342894454.mp4 (1.68 MB, 640x360, 144011328_422703099155764_….mp4)


 No.1506

File: 1618342966001.jpg (81.71 KB, 850x400, bertolt brecht.jpg)


 No.1510

File: 1618389902628.jpg (771.98 KB, 1800x2400, vvv.jpg)


 No.1572

File: 1619021117060.png (268.86 KB, 1200x729, Temporal trends in anti-go….png)


 No.1580

>>1572
rautalankaa?

 No.1581

File: 1619121039326.png (264.5 KB, 1200x729, Temporal trends in riots i….png)

>>1580
Ennuste vm. 2010 arvaili, että asiat mennee vituiksi.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237458
>Abstract
>This article revisits the prediction, made in 2010, that the 2010–2020 decade would likely be a period of growing instability in the United States and Western Europe Turchin P. 2018.
>This prediction was based on a computational model that quantified in the USA such structural-demographic forces for instability as popular immiseration, intraelite competition, and state weakness prior to 2010. Using these trends as inputs, the model calculated and projected forward in time the Political Stress Indicator, which in the past was strongly correlated with socio-political instability.
>[…]
>We find that such measures of socio-political instability as anti-government demonstrations and riots increased dramatically during the 2010–2020 decade in all of these countries.

 No.1604

File: 1619290394360.mp4 (5.2 MB, 640x360, Cassetteboy - Emperor's Ne….mp4)


 No.1605

>>1581
no kato perhanaa

 No.1609

File: 1619352036252.jpg (180.76 KB, 706x960, 1619140945614.jpg)


 No.1648

File: 1619942795267.png (819.33 KB, 976x623, 1619806317202.png)


 No.1684

File: 1620828814915.jpg (97.01 KB, 720x960, 1620825622243-2.jpg)


 No.1689

File: 1620976259522.jpg (87.37 KB, 1374x702, vittu.jpg)


 No.1691

>>1689
>BEST BEFORE TWELVE MONTHS FROM PACKING
osaako jenkit muka laskee jotain noin vaikeeta?

 No.1741

>>1689
huutista
>>1691
ei

 No.1742

File: 1622294682734.mp4 (4.59 MB, 1200x676, VITTUUUUUUUUUUUUUUU.mp4)


 No.1762

File: 1622655659308.mp4 (5.91 MB, 864x486, barkour.mp4)


 No.1770

File: 1623054606605.mp4 (309.43 KB, 1280x720, st.co0MW0daUjdO.mp4)


 No.1805

File: 1624199742543.mp4 (5.48 MB, 482x360, crude_totalitarianism.mp4)


 No.1853

File: 1625299347473.mp4 (4.28 MB, 640x480, springer_kkk_family.mp4)


 No.1882

File: 1625586591129.mp4 (4.64 MB, 854x480, speaking_call_clock.mp4)


 No.1902

File: 1626972683785.mp4 (1.92 MB, 270x480, miami.mp4)


 No.1918

File: 1627931558084.mp4 (6.69 MB, 1280x720, W A S T E-6eTKoKIhooE.mp4.mp4)


 No.1986

File: 1635354431207.mp4 (905.55 KB, 480x308, video0.mp4)


 No.2005

File: 1635918379306.mp4 (5.48 MB, 640x352, VID_20211021_011238_512.mp4)


 No.2472

bump

 No.2629

File: 1645971180650.mp4 (2.68 MB, 480x480, yeah.mp4)


 No.4285

File: 1660144548126.mp4 (3.49 MB, 450x450, PIRA(tes).mp4)


 No.4290

File: 1660144798720.mp4 (533.06 KB, 360x240, 278943368_245969981028979_….mp4)


 No.4386

>>631
Mitä vittua?

 No.4387

>>4386
Ne mainokset katotaan.

 No.6315

File: 1665153265337.mp4 (4.34 MB, 958x634, not_under-_developed.mp4)


 No.6581

File: 1666636874038.jpg (184.33 KB, 800x1213, 1665455127090100.jpg)


 No.6583

>>6581
No nyt on esteettinen

 No.6584

>>6581
laibach :D

 No.6742

File: 1667636200537.jpg (323.88 KB, 950x1023, Pep rally in Shanghai stee….jpg)


 No.6748

>>6742
Homo komukka steel mill :D

 No.7173

File: 1670703967329.png (1.15 MB, 648x864, j.png)


 No.7174

File: 1670705738166.jpg (112.61 KB, 788x960, komukka homo steel mill.jpg)


 No.7215

File: 1671180505014.png (148.54 KB, 600x531, Screenshot 2022-11-28 at 1….png)

lollista

 No.7216

>>7215
mitäköhän vittua

 No.7256

File: 1671722302284.mp4 (3.63 MB, 600x616, heist.mp4)


 No.7257

File: 1671722591365.jpg (602.38 KB, 2560x1920, 16365548461980.jpg)


 No.7258

>>7257
Tikkurila?

 No.7259

>>7257
nyt on kyllä komia

 No.7312

File: 1672410184123.mp4 (2.26 MB, 640x826, 23b1e12c4a3fc091c36a0b1119….mp4)


 No.7373

File: 1672943554595.jpg (494.04 KB, 1280x1600, kino-but-grim.jpg)


 No.7374

>>7373
comfy

 No.7376

kiva että loistiksen paras ja yksi vanhimmista langoista on elossa

 No.7424

>>7376
Tää khyl

 No.7503

File: 1674254911225.mp4 (865.34 KB, 618x1100, Commuter violet lustrous_6….mp4)


 No.7505

>>7503
lewd

 No.7560

File: 1674631728453.mp4 (2.79 MB, 848x448, IMG_4507.MP4)


 No.7563

File: 1674632841361.mp4 (9.97 MB, 720x720, Nightdrone_luetzerath_.mp4)


 No.7592

File: 1674758713558.jpg (115.69 KB, 901x1016, The Morning Call, Allentow….jpg)


 No.7597

File: 1674811402207.jpg (333.13 KB, 1920x1280, northeast ohio.jpg)


 No.7665

File: 1675162636022.jpg (85.24 KB, 797x623, 1674929925398199.jpg)


 No.7833

File: 1676740058405.jpg (2.69 MB, 3024x4032, IMG_3539.jpg)


 No.7834

>>7665
>katana
Olisko kuitenkin kanadalainen/jenkkiläinen ratsuväen sapeli. Ihan standard issue siihen aikaan.

 No.7835

>>7834
Toisaalta ei tuossa kyllä näy sitä kahvan suojaa mikä yleensä on. Veikkaan silti paikallista jakotavaraa, jossa on vaan intiaanikoristelu kahvassa, vähän japsisapelia muistuttaa sitten.

 No.7837

>>7835
Onhan se voinu vääntyä irti, ehkä t. eri

 No.7838

>>7837
Niin tai poistettu osana sitä koristelua, kun ei ole kuulunut siihen tyyliin. No veikkaisin kuitenkin jotain paljon tylsempää selitystä kuin oikea katana intiaanilla. Toisaalta vaikea sanoo varmaksi, kun ei näe terän kärkeä, ja kuvakin aika pieni.

 No.7874

File: 1677278232496.jpg (817.32 KB, 2641x3309, dfhe.jpg)


 No.7885

>>7874
nyt on varsin nätti, tosin lastenvaunukoiratyyppi vähän pilaa

 No.7908

>>7885
Japanis oli aika paljo tyyppejä, jotka työnteli koiria lastenvaunuissa.

t.eri

 No.7911

File: 1677763754317.jpg (193.03 KB, 960x596, french sof.jpg)


 No.7912

File: 1677763803378.jpg (1005.28 KB, 2844x2273, ulanbaatar mongolia.jpg)


Floodia havaittu, viestiäsi ei huomioida

 No.7919

>>7912
No nyt on komee. Tunsin joskus tyypin joka oli ollu lentäjänä Mongoliassa, harmi kun en kysellyt siltä yhtään enempää silloin lisätietoja

 No.7962

File: 1678101204022.jpg (249.23 KB, 1920x1080, media_FqJ7bIJXgBMXcaC.jpg)


 No.7984

File: 1678310892893.jpg (1.7 MB, 2931x4032, media_Fp6uBkiWcAI3dfM.jpg)


 No.8072

File: 1678778554970.jpg (537.02 KB, 1731x2400, Railroad Workers, Steamrol….jpg)


 No.8216

File: 1679757586763.png (1.31 MB, 870x767, ikfg323.png)


 No.8292

File: 1680199625813.jpg (714.35 KB, 2130x1600, Trump cyberpunk.jpg)

tätäkö ei ollu vielä postattu?

 No.8597

File: 1681631586138.jpeg (2.08 MB, 4032x3024, 90A89498-53B0-4BF0-A8E3-6….jpeg)


 No.8617


 No.8731

File: 1682593227514.mp4 (5.67 MB, 1280x720, DataProves_Sigma.mp4)


 No.8830

File: 1683369311661.png (450.16 KB, 500x719, zspE3tPFWY.png)


 No.8961

File: 1684311206581.jpg (132.81 KB, 1024x800, Children cleaning a meat p….jpg)


 No.8967

>>8961
Onko jenkeissä työnteon oletusikäraja 18v siinä missä täällä 15v? Tuntuu että noita lapsityövoimasta kauhisteluja on nyt siellä ollu useampia, sitten todellisuudessa kun lukenu jutun niin kyseessä onkin ollut vain joku lakiuudistus, että 16-vuotiaskin saisi olla tietyin ehdoin töissä tms ja siitä on huudettu kirjaimellista paluuta 1800-luvulle ja suolakaivoksiin sitten.

Ainaki monessa muussa asiassa suhtautuvat selvästi suomalaisia holhoavammin alaikäisiin siellä, täällä pitäisi itsenäistyä ja ottaa vastuuta mahdollisimman varhain, siellä 17,999v on ihan pikkuvauvan tasolla kaikessa muussa paitsi rikosvastuussa, jeccu :D

t. sikaporvari pro

 No.9162

File: 1684928488267.jpg (79.17 KB, 660x900, hj5.jpg)

Tämä on uhkaus.

 No.9394

File: 1686070782751.jpg (629.83 KB, 2048x1146, 1683122332367658.jpg)

Viestin runko oli liian lyhyt tai tyhjä.

 No.9411

File: 1686124004946.png (458.21 KB, 851x592, 1686014898278767.png)

1686014898278767.png

 No.9425

>>9411
Tuosta tuli mieleen, kun joskus muinoin RO2/Rising Stormia pelatessa onnistuin väijyttämään koko matsin ajan nyymiä henkilökohtaisesti gänkkineen jenkki_homon japseilla pelatessa aivan helvetin yksipuolisessa häviöllisessä erässä >:3

Olin poiminu loppua kohti kakkosaseeksi juurikin tuon Browningin memepistoolin joltakin kuolleelta kulttuuri-terroristilta, ja kolme nopeaa laukausta herrasmiesmäisesti selkäpuolelle, muutama sekunti ennen erän loppua, piristi pulttilukkojen varaan tottuneen japsisotilaan päivää >:3

…varsinkin kun kyseinen homppeli siitä valui sitten räsynukkena alas portaita, joita oli just ylöspäin juossut ilmeisesti vilauksen urhoollisesti isäm_maataan puollustavasta nyymistä ikkunasta nähtyään, vaan nyymi osasi odottaa moista. Siitäs sai mokoma kulttuuri-imperialisti, sinne valui, eikä ehtinyt respawnia. >:3

 No.10339

File: 1691082266230.mp4 (3.54 MB, 480x360, Hostile Waters - 5 - Confe….mp4)


 No.10517

File: 1691868597557.mp4 (1.7 MB, 576x576, slump-7265319416865312032 ….mp4)


 No.10577

File: 1692108607728.jpg (611.16 KB, 1491x2311, k7v.jpg)


 No.10578

>>10577
1MS:n aikaiset propagandakuvat on aliarvostettuja

 No.10815

File: 1693066620935.jpg (27.75 KB, 468x412, b688c60ed1d1a62d19f19f334b….jpg)


 No.10816

File: 1693069577330.png (362.38 KB, 1200x1093, eat shit and die neolibera….png)

>>10815
Ihkuu tää globalisaatio kun pitää virheetkin kopioida. No ainaki saadaan sitä noiria.

 No.10817

>>10816
Niin tai sitten kyse ei ole virheestä

 No.11094

File: 1694369063230.jpg (253.59 KB, 1917x1240, Bhutan Baseball.jpg)


 No.11095

>>11094
Bhutan vois olla aika peisetti lomakohde

 No.11099

File: 1694382958132.png (177.16 KB, 376x376, Röökijäbä[1].png)

>>11094
Onko tuo se paikka missä kukaan
>ei polta röökiä :D

 No.11140

File: 1694615983668.mp4 (1.37 MB, 426x326, video0-26.mp4)


 No.13839


 No.13929

File: 1704546828806.png (1.23 MB, 1280x807, Rock_Island_Arsenal_155mm_….png)


 No.15055

File: 1710510881243.mp4 (6.71 MB, 894x720, RDT_20240306_034337.mp4)


 No.15099

>>13839
Lisää gondolaa kiitos

 No.15121

File: 1711097808947.jpeg (406.6 KB, 1600x1440, beatles concert.jpeg)


 No.15207

Tämä on nyt creepylanka

 No.15218

>>15207
Älä enää ikinä postaa

 No.15411


 No.15417

File: 1713350952045.jpg (13.63 KB, 376x136, i13385994.jpg)

>>15411
huutista percelille kommenteissa

 No.15425

>>15411
Kiintoisaa t. seikkailupelifani

 No.15450

File: 1713770766252.jpg (317.82 KB, 1280x1146, Symphony of the Sixth Blas….jpg)


 No.15498

>>15450
Tää on muuten hieno maalaus, voisin perehtyä taiteilijaan enemmänkin[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]