[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2075

nähdäänkö täälläki asiat vähän musta valkosesti

 No.2076

Ei, täällä on jo siirrytty värilähetyksiin

 No.2077

>>2076
nykyään on niin monenlaista[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]