[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1639573005006.jpeg (372.08 KB, 1160x1700, 84666122426d8615dacdcbbe9….jpeg)

 No.2372

Näillä on kylmä, mitä antaisit päälle pantavaksi?

 No.2373

m05

 No.2374

>>2373
Teetkö noista sit sun oman ryhmän ja jaat kipinävuorot?

 No.2375


 No.2376

>>2375
Söpöö, onko teillä sit oma pj-teltta :3

 No.2377

>>2376
joo, takapihalla

 No.2378

>>2377
Otatko jonkun tytyn sun makuupussiin vai pysyykö meno asiallisena?

 No.2382

>>2378
asiallisesti voi tulla mun makuupussiin

 No.2383

>>2382
Kenet ottaisit sinne ite noista? :3

 No.2661

hyla[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]