[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1645638501666.jpg (99.84 KB, 500x375, animekysy.jpg)

 No.2592

onko sulla rakasta

 No.2593

ootko ite?

 No.2599

ei oo, nyyh

 No.2612

Ei oo kun 2d ei oo vielä todellista. Mutta kai se Elon Musk senkin lupasi korjata.

 No.2613

Mulla on raskasta. Vitun raskasta.

 No.2614

>>2593
en oo kenenkään rakas vielä
>>2599
YHYY
>>2612
pian veliseni, pian
>>2613
miksi

 No.2721

>>2612
Kenestä tulee sun rakas silloin

 No.2722

File: 1647193279959.jpg (424.5 KB, 647x907, 95c40b56956d5c93a058876e80….jpg)

>>2721
Mokou-neestä.

t.mokounyymi

 No.2723


 No.2724

>>2723
Oliko yllättävä juonenkäänne?

 No.2726
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]