[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1645998114230.jpg (37.28 KB, 510x466, loli ansa.jpg)

 No.2631

Mitä vittuu nyymichanil on käyny

 No.2632

Kuka siitä rinkirunkusta välittää.

 No.2633

Tää kiinnostais tietää kyllä.

 No.2636

miks kysyt

 No.2637

>>2632
Just comfy lauta

 No.2639

>>2637
Ei oo kun ei voi mitään postata ilman että se joku vajukki huutaa tappamaan ittensä. Vai liekö joku skripti, vaikea uskoa että kenelläkään olisi niin paljon aikaa motivaatiota päivystää siellä kymmentä vuotta putkeen.

 No.2642


 No.2643

>>2639
Lisätietoja? Nyt kuulostaa aika huutis tier seteiltä

 No.2644

>>2643
Ootko ikinä käyny nyymärissä?

 No.2649
[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]