[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2645

miks tämmönen lauta on?

 No.2646

sage

 No.2647

Ultimaatin virtuaalipippelin kasvattamiseksi, mitäs luulit?

 No.2648

File: 1646082705336.jpg (231.94 KB, 600x800, ritsu369.jpg)

koska ylis oli jo 7v sitten niin paska

 No.2672

>>2645
ootko Atte Virtanen?[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]