[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1660076868963.mp4 (2.72 MB, 720x720, flandre thug shaker.mp4)

 No.4259

thug shaker

 No.4262

homopaskaa

 No.4263

>>4262
ei oo homoa vaa pelkkää hustlausta

 No.4302

>>4263
mitä toi meinaa

 No.4308

>>4302
massin tekemistä

 No.4315

>>4308
jaa, no homolta se _näyttää_ silti vaikkei oliskaan

 No.4316

>>4315
Kieltäydytkö myös syömästä mämmiä koska se näyttää paskalta?

 No.4350

>>4316
ehkä[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]