[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1660079545560.png (73.81 KB, 218x231, suomi mies.png)

 No.4264

asdasd asd asad

 No.4265

vitty cyomi

 No.4267

File: 1660085445913.jpg (1.19 MB, 3508x3508, E4ki5yOX0AIKMdD.jpg)


 No.4268

>>4267
Toi on cringein päähine mitä on, jättäsivät suosiolla sen värilarpin jenkeille ja baskerit ranskiksille. Muinainen verikauha oli ~vitusti miehekkäämpi, ja aina tyylikkäästi, uuh.

 No.4294

File: 1660146953968.jpg (1.48 MB, 1772x1334, norjahattu.jpg)

>>4267
Hyvä kuva

>>4268
Itse olen kepi-miehiä, eli semmonen välimuoto verikauhan ja kunnon koppahatun väliltä sopis vaikka mihin. Kuvassa norjalainen kepi.

 No.4405

>>4267
vihreät lakit ei ikinä istu, itellä joku vitun yömyssy smurffilakki koko ekomj. ajan, PSPR honor hattu oli aina oikean mallinen[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]