[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1678287899483.jpg (16.07 KB, 411x325, 18957638.jpg)

 No.7980

Ulti voisitko vihdoin päivittää fikushon.com sivun koodin kiitos

 No.7981

Mikset ite tee tota lol

 No.7982

File: 1678304437073.jpg (166.23 KB, 1000x1176, ritsu62.jpg)

>>7980
en

>>7981
koska mä ylläpidän tota :D

 No.8097

File: 1678949741761.png (349.66 KB, 380x659, 1yui eeh.PNG)

>>7982
No jos vähän voisit päivättää kun menen ensi viikolla Tampere Kupliiseen ja aion tiputella käyntikortteja ympäri Tamperse-taloa ja liimailla mainostarroja antifa-tarrojen päälle

 No.8098

File: 1678962152319.jpg (117.42 KB, 500x665, ritsu205.jpg)

>>8097
No sit en ainakaa

 No.8110

File: 1679013893705.jpg (99.56 KB, 1280x720, 1jaahas.jpg)

>>8098
miksi aina pitää kiusata

 No.8112

File: 1679049643451.png (225.06 KB, 874x914, ritsu125.png)

>>8110
Tämä on antifasistinen lauta.

 No.8113

>>8097
oho bobo olikin percel

 No.8127

File: 1679126143211.png (248.15 KB, 332x526, 1eeeeeh.PNG)

>>8112
Onko tuo sitten sitä parempaa fasismia?(turpa kiinni sönkkö)

 No.8130

Onko ULTTI se Chadi joka pisti "fikushon" kyltin Desuconin ulkopuolelle?

 No.8136

File: 1679230590602.jpg (426.73 KB, 1290x698, Fasistiset aatteet ovat fa….jpg)


 No.8137

File: 1679232950042.jpg (47.41 KB, 605x480, FotKtnWXsAMazsr.jpg)


 No.8143

>>8130
miks olis

 No.8189

Voi pojjaat onko se K-ON viittaus?[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]