[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.8020

Olin eilen alasti ja runkkasin tekopilluun

 No.8022

Miks olit alasti?

 No.8023

File: 1678571994671.jpg (390.14 KB, 1336x1024, 33320431_p0.jpg)

>>8022
koska oli puhtaat pantsut ja en halunnu spermata niitä

 No.8025

>>8023
spermaatko pantsuihin ylseensä?

 No.8028

File: 1678573505895.png (774.29 KB, 1280x720, Broly JP Screener.mkv_snap….png)

>>8025
aina kun jokin kiihottaa niin kyllä

 No.8029

>>8023
>pantsut
oletko hörhö vai puhutko alushousuista pantsuina?

 No.8030

File: 1678578855813.mp4 (9.52 MB, 960x540, pantsus.mp4)

>>8029
pantsut on alushousut

 No.8032

>>8029
toi on varmaan sellanen otaku

 No.8033

>>8032
Ehkäpä[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]