[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1686071012124.jpeg (146.06 KB, 2400x1468, 13-3-10923468.jpeg)

 No.9395

> Sinä tulet syö-

Mul on parempi idea: maatalousreformi mikrolevällä

Tällä suunnitelmalla voidaan syödä pihviä eikä liskot saa enää tekosyitä tehdä maataloutta laittomaksi "vihreillä arvoilla" (lue= kaikki rahasi viedään, syöt ötököitä + syöpälabrapihviä (ne kantasolut on mm naisen pillusta millä oli pillusyöpä et ne solut lisääntyy loputtomiin) ja olet onnellinen)

Liskojen diilaama geenisoija korvataan kotimaisella spirulinalla: näin palautamme ison osa tuhotusta huoltovarmuudestamme

Voit kiittää minua ja Jumalaa sitten myöhemmin

https://ylilauta.org/tiede/130987285

Yhdistykseen voi tulla työkokeiluun, etänä ja himassa, monilta eri aloilta: automaatio, koodaus, pienelektroniikka & sähkötyöt tai mikrolevät:

https://ylilauta.org/tyo/131454028#207588486

Lambeil tulee viel itku ku ne tajuaa millaiseen kusetukseen ne on saatu trollattua

Liskot tehny kyl aika eliitti lait. Mielipiteesi amerisuomen uusista laeista?

Nää uudet lait antaa valtiolle oikeuden vaikka pakkosiruttaa sut, (nato) armeijan avulla:

89 § (19.2.2021/147)
Virka-apu

… poliisin, pelastusviranomaisen, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen tai Tullin on annettava tämän pyynnöstä virka-apua

47 §
Pakollinen rokotus
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus

75 § (15.7.2021/721)
Lääkinnällisiä laitteita koskevasta lainsäädännöstä poikkeaminen

voi sallia määräaikaisesti lääkinnällisen laitteen markkinoille saattamisen ja käyttöön ottamisen, vaikka laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ole toteutettu lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lähde:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L7P74

Viesti 1/2

 No.9406

>ne kantasolut on mm naisen pillusta
M-Misaki? ;_;

 No.9407

>>9406
wat?

 No.9408

>>9407
Nii et eikös tuo lasketa jo saamiseksi, missä on ongelma?

 No.9409

>>9408
ehkäpä[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]