[ b ] [ fap ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/meta/ - Pervitiini ja palaute

Nimi
Email
Aihe
Viesti
Tiedosto
Upote
Salasana (Tiedoston poistoon.)

File: 1637143738402.jpg (58,94 KB, 900x900, isäukko.jpg)

 No.19

isäukko käski lisätä /ukko/ -osion

 No.27

Asiaa pohditaan seuraavan neljänneksen kehityskeskustelussa.

 No.30

Lisätty.

 No.40

>>30
dodii, asia meininki[Takaisin][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Poista Viesti [ ]
[ b ] [ fap ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]