[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/meta/ - Pervitiini ja palaute

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1660032721829.png (6.92 KB, 295x296, funtsin täs vaan et.png)

 No.53

Oisko mahdollista saada tiedostonimen anonymisoinnin mahdollisuus? Vähentäis tarvittaessa salapoliisihomoilun mahdollisuutta, mutta ei poistais tiedostonimillä perseilyä kokonaan

 No.59

Niin olisko?

 No.61

File: 1667469426975.jpg (51.85 KB, 700x685, ritsu103.jpg)

Joo kyllä toi on mahdollista, pidän mielessä ens kerralla kun teen päivityksiä.[Return][Go to top] Catalog [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]