[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1701399274019.jpg (14.63 KB, 568x376, 1698041639649.jpg)

 No.12995[Reply]

vittu lomautukset edessä. ensimmäinen viikko karenssia.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.13005

>>12997
En ole itse koskaan ymmärtännyt tätä jotta työttömänä tulisi aika pitkäksi. Ehkä joskus 50luvulla kun ei ollut muuta tekemistä kun juoda viinaa ja kuunella putkiradiota mutta nykyaikana on vaikka mitä mahdollisuuksia. Pelkästään jos omistaa hyvän tietokoneen on aikaa pelailla kaikenmaailman videopelejä, harrastaa tekoäly juttuja, tai vaikkapa lukea ja tutkia mitä mielenkiintoisempia asioita.

 No.13006

>>12996
On toi rottailulla leveilykin aika noloa

 No.13008

>>13005
Siis kyllä ymmärrän tämän ja onhan minulla myös harrastuksiakin mutta jotenkin tuntuu että on vaan liikaa sellaista luppoaikaa.File: 1701381799559.jpg (254.16 KB, 700x790, latest-704506524.jpg)

 No.12987[Reply]

tukien odottelu lanka

 No.12989

tomokonyymi se vaan haisee ja paukkuu

 No.12991

File: 1701387977867.png (9.46 KB, 500x500, what-what-what.png)

moneltakohan nuo tuet tulee
lähen samantien muutaman kilsan päähän kauppaaFile: 1701383322825.jpg (467.88 KB, 3840x2160, cc411677f4d12c56.jpg)

 No.12988[Reply]

Miau haluan kyrpää sedältä miau


File: 1701067812636.jpg (44.17 KB, 418x264, nagato resilar.jpg)

 No.12877[Reply]

Hyvin tää Resilar toimii. ^^
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.12908

File: 1701111244574.png (157.09 KB, 480x480, ClipboardImage.png)

apteekissa oli tämmöistä

voiko tehdä paukkuja viinan kanssa?

 No.12933

>>12908
Kokeile ja raportoi, kerran se vain kirpaisee.

 No.12986

File: 1701368816669.jpg (132.99 KB, 850x1186, nagato alusvaat.jpg)

>>12907
Toi on aivan sairaan hyvää. Taidan ostaa kun seuraavan kerran käyn Prismassa.File: 1701008684487.jpg (127.71 KB, 900x1688, 02.jpg)

 No.12835[Reply]

saako tänne postata sassuja?
16 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12976

File: 1701346713298.png (5.55 MB, 4000x3000, 150d4008d83088e1649cea3f96….png)


 No.12980

>>12976
ärsyttää tää tämmönen uncunny-tyyli

 No.12981

File: 1701361432632.jpg (115.17 KB, 800x1200, 1534732614814.jpg)
File: 1701340424318.jpg (131.84 KB, 864x1200, f3a8febe00f9ed1f.jpg)

 No.12973[Reply]

Miau missä yde miau


File: 1701180348132.jpg (329.51 KB, 1920x2138, eiii.jpg)

 No.12924[Reply]

IIIIEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.12930

File: 1701186976683.png (2.95 MB, 2560x1440, 87998789.png)


 No.12931

File: 1701189891501.jpg (35.27 KB, 666x632, anime_yllari.jpg)


 No.12951

File: 1701265090303.jpg (73.32 KB, 791x727, sorry for ur sad tilanne.jpg)
File: 1701265035184.jpg (295.17 KB, 1080x1345, 1603454514736.jpg)

 No.12950[Reply]

koko anus tulessa


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]