[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1696774107445.jpeg (44.46 KB, 512x768, lataus (29).jpeg)

 No.11557[Reply]

Miks täällä on vaan jotain helvetin animea, nyt tytöt ryhdistäydytään! Voiko joku mainostaa tätä yliksellä, mulla on sit bännit?
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11561

>valita animesta animesivulla

 No.11562

>>11561
/lanka

 No.11564

File: 1696774911171.jpg (165.16 KB, 453x800, ritsu372.jpg)

Tämä on animesivusto. Annan nopo-pakolaisille hetken armoa, mutta jatkossa ylis-tier nollapostaajat internoidaan.File: 1696770364354.jpeg (194.3 KB, 871x1200, 3B2BE634-DF3A-4908-9DB6-7….jpeg)

 No.11552[Reply]

saatana elää ja voi hyvin

 No.11563

File: 1696774792298.jpg (117.76 KB, 1187x1145, ee888ae75623e67f.jpg)
File: 1696763518055.jpeg (56.19 KB, 512x768, lataus (3).jpeg)

 No.11547[Reply]

Miten tämänkaltaisen sivuston voi luoda? Onko se kuinka helppoa?

 No.11550

File: 1696768148677.jpg (626.55 KB, 982x1318, ritsu473.jpg)

Hanki servu, laita LAMP stäkki pyörimään ja asenna vichan.

 No.11551

File: 1696768255186.jpg (206.11 KB, 591x818, ritsu158.jpg)

>>11550
Tai emt nykyää ehkä jos perustaisin uuden laudan nii käyttäsin varmaa lynxchanFile: 1696740455565.png (3.72 MB, 2508x3541, 5EFC80CA-50D2-4106-AC15-1F….png)

 No.11523[Reply]

nyt kun nopo on kuollut niin raketoiko loistolauta
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11541

>>11526
miks?

 No.11544

>>11541
En tiiä ku nyymichanilla sanottii että tänne voi tulla huutistelee nii huutista nyt vaa nii

 No.11546
File: 1696756629493.jpeg (43.06 KB, 512x768, lataus (24).jpeg)

 No.11540[Reply]

Tämä kuva on kirottu. Jotkut on tuijottanut tätä niin kauan ku pysty ja ne tyypit löydettiin kuolleina niiden sängyistä. Sisukset oli revitty irti. Aikas kuumottavaa…

 No.11545

sykkiiFile: 1696708953520.jpg (37.93 KB, 555x344, IMG_20230912_211836.jpg)

 No.11492[Reply]

Mikä vittu tää paikka on?
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11537

>>11536
Mitä ovat poikien jutut?

 No.11538

File: 1696754992915.png (122.64 KB, 595x155, 145416375412.png)


 No.11542
 No.11535[Reply]

moro


File: 1696739197068.jpg (124.44 KB, 720x540, 0367.jpg)

 No.11522[Reply]

GOOOOOOOOOOOOOD MORNIIINGGGG LOISTOLAUTAAAAA

 No.11529

Usagin paijaamisDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]