[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.1694[Reply]

ootko muistanu samahomoilla tänään
17 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1737


 No.1748

>>1737
Onks se paska juttu?

 No.1749

>>1748
se o vittu-juttu
kaks l*spå hu*raaFile: 1619148026906.jpg (54.72 KB, 400x557, 1614911834488.jpg)

 No.1586[Reply]

DESU
6 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1685

File: 1620836029768.jpg (4.96 KB, 274x689, master vesu.jpg)


 No.1692

File: 1621255678126.jpg (15.78 KB, 1087x725, machete-axe vesu.jpg)


 No.1693

File: 1621284434726.jpg (117.16 KB, 964x614, sedu.jpg)

SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDU SEDUFile: 1619900625112.jpg (83.34 KB, 532x483, riamu divine light 2.jpg)

 No.1642[Reply]

Onko pyhä valosi vielä tallessa, vai oletko liha-automaatti jota välittäjäaineet liikuttaa?

 No.1643

Mikä on pyhä valo, tarkalleen?

 No.1646

>>1642
Vähän molempii

>>1643
Aattelen niinku sieluu

 No.1681

File: 1620677429845.jpg (313.58 KB, 1109x1280, tumblr_lwxrr3O1At1r8zfyfo1….jpg)

tunnustan pyhän kolminaisuuden

keho
mieli
sielu

ollaksesi yksi, on sinun ydenvertaisesti huomioitava, hoivattava sekä kehitettävä näitä parhaiksi mahdollisiksi, ilman toisen jatkuvaa ohjausta

tee itsestäsi SinäFile: 1620623376976.jpg (512.99 KB, 3608x2704, b4i8k.jpg)

 No.1680[Reply]

huutista kaikille


File: 1617203052440.jpg (378.34 KB, 914x1367, minä ehdotan että nyt alet….jpg)

 No.1430[Reply]

Oisko oisko se naurat niin häviät lanka Ultin lautaan tosijjaan
28 posts and 21 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1672

File: 1620371549702.mp4 (6.54 MB, 800x600, media-assistentti.mp4)


 No.1673

File: 1620386947457.mp4 (4.48 MB, 480x360, french_car.mp4)


 No.1679

File: 1620584408918.mp4 (2.2 MB, 240x360, Woman stuck in minion cost….mp4)
 No.1674[Reply]

huoh mun samahomoilut huomattiin yhdellä sivulla tänään
1 post omitted. Click reply to view.

 No.1676

>>1675
miks postasit ton

 No.1677

>>1676
miks kysyt

 No.1678
 No.1654[Reply]

Paskavammainen tekosyysi ettet ole katsonut Teletappeja?
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.1668

>>1664
Miks?

 No.1669

>>1668
suvakki agenda

 No.1670

>>1669
Mistä näin päättelet?File: 1619612707504.gif (3.54 MB, 356x286, dance_retard.gif)

 No.1628[Reply]

postaa sun ei ikinä töihin tanssi
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1636

>>1635
hieno äänetön mp4

 No.1637

>>1636
onkohan toi pöllitty neloskaanista

 No.1651

File: 1619946670218.gif (197.92 KB, 975x975, 1579382144432.gif)
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]