[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1708777125154.jpg (87.8 KB, 1029x1280, IMG_20240224_003328_612.jpg)

 No.14676[Reply]

Missä pojuyde tapan itteni miau
32 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14795


 No.14805


 No.14808

File: 1709320885338.jpg (117.57 KB, 1344x964, sacre blöö.jpg)
File: 1709306583943.jpg (134.81 KB, 850x865, evanyymi neekeri pullaposk….jpg)

 No.14797[Reply]

mille aiot tänään ammentaa???

 No.14800

File: 1709308306746.gif (1.11 MB, 800x450, 48430186e80fc052ba66c7fcd2….gif)

varmaan tälle

 No.14802

File: 1709309781001.jpeg (174.39 KB, 1920x1080, poisonous miasma.jpeg)

En millekkäänFile: 1709307859017.jpg (45.27 KB, 480x270, IMG_20240224_190004.jpg)

 No.14798[Reply]

Vastis tais tippua verkosta.

 No.14799

Ei toimi mulla nyt.

 No.14815

File: 1709335398641.jpeg (174.77 KB, 1065x1273, sex fox.jpeg)

paska lauta, sietäiskin kuollaFile: 1709258004569.jpg (339.46 KB, 1583x2048, GHZ9S6HWgAA0oDG.jpg)

 No.14782[Reply]

Tarviin aviomiehen kuolen ilman yhyy


 No.14766[Reply]

Tämä on animelauta

 No.14768

Joo

 No.14771

File: 1709218735626.jpg (46.86 KB, 517x600, Konata kurkistaa.jpg)

Nii on

 No.14773

>>14771
oon pannu KonataaFile: 1708089070750.jpg (28.49 KB, 480x573, kelaan.jpg)

 No.14505[Reply]

Pitäisikö loistolautaa alkaa mainostamaan ylilaudalla? Ylis on nyt paskottu sellaiseen kuntoon, että nyymit oikeasti alkavat pakenemaan sieltä vaihtoehtoisille laudoille. Voitaisiin saada tännekin vähän enemmän aktiivisuutta.
11 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14708

File: 1708916739420.mp4 (79.18 KB, 854x480, ylilauta lahonnut lauta.mp4)

Ilmeeni kun sivu on kirjaimellisesti käyttökelvoton. Mitään ei pysty klikkaamaan ja 80% näyttötilasta on tyhjää.

 No.14709

File: 1708916898099.jpg (12.98 KB, 262x258, nyt loppu kehitys vammailu.jpg)

>>14606
Mitähän vikaa tässäkin on, ja osaatko perustella näkemyksesi? Kai ymmärrät, että kehitys kehittyy ja varsinkin nettikulttuuri kehittyy todella nopeasti.

Kuulostat samalta kun sanomalehtien yleisönosastokirjoituten fossiilit jotka ihmettelevät kun asiat ovat erilailla kuin silloin 70 vuotta sitten heidän nuoruudessaan.

 No.14724

>>14709
Nettikulttuuri on pirstaloitunut.File: 1708865693898.jpg (144.52 KB, 890x1190, IMG_20240225_132445_505.jpg)

 No.14697[Reply]

Byäöäääähhhh missä yde bwyäääääääää bwyääääääääää bwyääääää missä poju pöödi mwyöäääääää byöääähhhhhh yhyyyyyy


File: 1708722235626.jpg (141.97 KB, 1024x768, kupalakuola.jpg)

 No.14661[Reply]

kuulin huhua, että Yliksen omistajat on aikeissa ottaa suosiotaan kasvattavan vaihtoehtolaudan DDOSsauksen kohteekseen…

olkaa siis varuillanne
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.14683

>>14681
Peisetti

 No.14684

>>14681
huutista

 No.14686

File: 1708798561430.jpg (43.61 KB, 600x450, 7a7f528c266e4e92.jpg)

>>14681
ihanaa rakasDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]