[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1651315404386.jpg (25.21 KB, 628x557, hellzin.jpg)

 No.3412[Reply]

Hyvää vappua!
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3493

>>3492
monenko lapsen äidiksi identifioidut?

 No.3494

>>3493
Kaikkien Afrikan pienten neekeripoikien. Ja vähän isompienkin, jos on big benin.

Miksi en saa luovuttaa kansalaisuutta kärsivälle lapselle?

 No.3495

File: 1652046024882.jpg (277.52 KB, 812x883, 0f1[1].jpg)

>>3494
:DDDFile: 1651630925671.jpg (63.25 KB, 1289x1007, 45854d62be76b3ee.jpg)

 No.3457[Reply]

ONH!

 No.3458

Onko varmasti???

 No.3481

File: 1651783200744.jpg (36.94 KB, 807x848, c7jif.jpg)


 No.3482

>>3481
en tajuuFile: 1606751973611.png (1.34 MB, 1280x720, 939f23a0e0943cc723bcbf487f….png)

 No.479[Reply]

Tää on parempi lauta ku sopsyn homopaska lauta.
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3461

toi ois hieno kuva jos noi seisovat tyypit olis tyttöjä ja näyttäis pimppejään tolle pojalle :3

 No.3462

>>3461
No hyi, heteroilu on ällöö -_-

 No.3467

>>3462
ei oo >:3File: 1602291663576.jpg (8.88 KB, 199x200, tuplakone.jpg)

 No.55[Reply]

GET
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3459

File: 1651642149560.jpg (67.23 KB, 802x788, tekniikka.jpg)

yritän vaikken saakaan get

 No.3463

>>3459
Ompa vaikee getata täällä kun ei kukaan kuitenkaan tuu postaamaan samaan aikaan ku sä

 No.3466

>>3459
Katos tätä

t: >>3463File: 1651088092313.jpg (24.44 KB, 350x420, bi3ic.jpg)

 No.3391[Reply]

postaa kapteenisi


File: 1651053323699.jpg (8.99 KB, 251x201, apu tutkii.jpg)

 No.3372[Reply]

Joku mainosti tätä lautaa yliksellä onko onko hyvä lauta onko?
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.3380


 No.3381

Mee pois, ei haluta *lifoorumilta ketään tänne.

 No.3382

Siirrettiin tänne >>>/meta/32File: 1651054288367.jpg (53.39 KB, 538x678, Screenshot_20220427-131042.jpg)

 No.3374[Reply]

Mikä mesta tää on?? Onko hyvä

 No.3376

Hiljainen mutta ihan ok

 No.3377

>>3376
Jään seuraamaan tilannetta

 No.3383

Siirrettiin tänne >>>/meta/37File: 1650949906618.jpg (32.54 KB, 580x326, bxcaa.jpg)

 No.3359[Reply]

miten tulla läskiksi?
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.3364

>>3362
Laitoin jo t: >>3360

 No.3368

File: 1650991704502.jpg (24.91 KB, 499x426, 979r1.jpg)


 No.3371

>>3359
Miks kysyt?Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]