[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700855519006.jpg (304.93 KB, 1337x1337, Sieppaa.JPG)

 No.12692[Reply]

miten täällä näkee ilmoitukset?
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12726

>>12705
ei miniksellä ollut mitään ilmoituksia?

 No.12733

File: 1700872499717.jpg (129.32 KB, 1200x675, kulta iida 39-919392621646….jpg)

kultatili pitää olla

 No.12750

File: 1700922024539.jpg (115.75 KB, 480x640, cracky.jpg)

>>12692
Tää on sitä aitoa lautailua™File: 1700819135469.jpg (69.82 KB, 872x1096, huutista.jpg)

 No.12640[Reply]

Mihin Napoli 88 lanka katosi? Onko ainoastaan animelangat sallittuja tällä kusipaskalaudalla?
15 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12701

>>12700
onko Lotta sosiaalisesti rajoittunut?

 No.12731

>>12643
Tää

 No.12735

File: 1700890795070.png (1.13 MB, 1344x1344, 3989740774-320791024.png)

>>12701
Ehkä aavistuksen. No.12727[Reply]

tää lautahan on ihan koomisen kuollut. eikö tuo ultimaatti nyt saa otettua itseään niskasta ja tee asialle jotakin?

haluaako hän myöntää tappion vastalaudalle nyt kun se on yksi ja ainut kilpailija joka tällä laudalla on?

 No.12728

paisuvaiskudokses on kuollut vitun tuhkamuna

 No.12729

>>12728
mitä vittua?!

tules tänne sanomaan kloppi niin nähdään

 No.12732

Ei kiinnosta.File: 1700860459608.png (194.8 KB, 269x588, 918abd0a.png)

 No.12706[Reply]

hmmm…millehän sitä spermaa ammentelisi tänään?
8 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12720

File: 1700863983904.jpeg (42.75 KB, 250x417, aa032ae866c06feb7f35514f0….jpeg)


 No.12721

File: 1700864018982.jpg (59.22 KB, 850x773, sample_995a23203eb0c0e1413….jpg)


 No.12722

File: 1700864052943.jpg (73.12 KB, 850x478, sample_0743715b186723023a2….jpg)
File: 1700845056666.jpg (4.1 MB, 2508x3541, tule.jpg)

 No.12674[Reply]

KOI
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.12678

File: 1700847618707.jpg (1.04 MB, 1045x1433, hashitanai.jpg)

>>12674

I…IYA DESU…

 No.12686

File: 1700850060667.mp4 (1.56 MB, 854x480, 1e20dd9d347c0f69.mp4)


 No.12704

File: 1700858908379.jpg (158.1 KB, 1920x1080, 1686833629943112.jpg)

>>12686
Toi yrittää liikaa.File: 1700759585778.jpg (604.85 KB, 1200x1728, karvanen tuhero.jpg)

 No.12621[Reply]

Mitä mieltä ootte karvaisesta tuherosta/peppureiästä?
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.12630

File: 1700767700238.jpg (19.15 KB, 463x453, 23c4iupj7t461.jpg)

En tykkää kummastakaan. Esteettisellä tasolla pidän paljaasta ihosta.

 No.12631

>>12626
Ei haise

 No.12641

söpööFile: 1700413646534.png (152.66 KB, 1231x288, minilauta.png)

 No.12197[Reply][Last 50 Posts]

Kuinka moni siirtyi minilaudalta tänne?
137 posts and 84 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12587

>>12502
t. 0kpl OC luotu

 No.12601

>>12580
Lopeta nollapostaus.

 No.12629

File: 1700762751876.png (5.54 KB, 132x95, tapahtui hyvin.PNG)

>>12497
kaikenlainen oma kontsa tuntuu hukkuvan vanhoihin "luotettavampiin" meemeihin, tai silloin kun ooceesta erikseen mainitsee niin tulee monelle omakehun maku suuhun. itse tehnyt ooceeta vähän missäkin ja välillä tullut vastaan omia meemejä yms laudoilla joille en edes ole niitä postannut. toki jos en ole paikalla kertomassa että tein ooceeta niin eihän sitä kukaan tiedä, ja jos kerron, olen huomiohuoraFile: 1700759365029.webm (2.93 MB, 640x360, anime jäätelö.webm)

 No.12619[Reply]

Muistan jäätelökesää

 No.12627

File: 1700762292048.webm (5.86 MB, 704x396, BnPPinkFloyd.webm)

oli ruohokin vihreämpää

 No.12628

File: 1700762438804.jpg (135.49 KB, 1280x720, jäätelööö.jpg)
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]