[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1602285557373.jpg (90.43 KB, 785x731, wojak.jpeg)

 No.16[Reply]

anime vittuun laudalta.

Porno on myös kiellettävä.

neekerit vittuun suomesta

naiset on huoria
27 posts and 19 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1177

File: 1616406327383.mp4 (3.19 MB, 640x360, 0:22, fukkthisretarded-pro….mp4)

Anime kielletään ensi viikolla, koska se on syöpää!

 No.1178

#vainperceljutut

 No.1192

File: 1616497876663.jpg (31.08 KB, 528x542, muna saksaksi.jpg)
File: 1602306129175.jpg (15.48 KB, 360x360, aex4k.jpg)

 No.63[Reply]


4 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1167

>>63
Vituttaa kun toi näyttää yhdeltä entiseltä luokkakaveriltani, paitsi homommalta

 No.1170

File: 1616361449182.jpg (93.43 KB, 958x960, pnk7z1n0gq461.jpg) No.1176

File: 1616404476979.jpg (157.22 KB, 1500x1000, c73892e1.jpg)

File: 1616159925097.jpg (88.75 KB, 1024x500, tuhat markkaa)

 No.1000[Reply]

Ja tuhanteen.
5 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1064

File: 1616243514038.gif (1.97 MB, 615x413, my sides.gif)

>>1037
huutista. kiitoksia sille kukahyvänsä sen tonne lisäsikään :D

 No.1137

>>1064
rautistin leikkikenttähän toi lähinnä on

 No.1151

>>1137
wikien kuningasFile: 1616145840701.jpg (12.23 KB, 266x301, ab9jq.jpg)

 No.971[Reply]

Nostan vaan postaustahtia
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1107

>>1039
Mitä toi nyt meinaa

 No.1113

>>1107
ton kissan pyllystä tulee pieruja

 No.1115

File: 1616331599169.jpg (33.61 KB, 512x512, 0161c673eb46331987976eb1447889…)
File: 1616267466178.jpg (173.75 KB, 309x402, mutti polpa.jpg)

 No.1091[Reply]

mutti :D

 No.1109

oispaFile: 1616267575129.png (170.74 KB, 750x750, republican-traps.png)

 No.1093[Reply]

kuinka moni täällä syö estro geeniä?

 No.1096

>>1093
mä ainaki uwu

 No.1104

File: 1616275388977.jpg (80.98 KB, 587x388, sxdvsoivj.jpg)

File: 1616268229058.jpg (116.01 KB, 1280x720, maxresdefault (1).jpg)

 No.1095[Reply]

oon laudan söpöin tyttö

 No.1097

File: 1616268385036.jpg (114.62 KB, 720x1280, Satunnainen+anime_päh….jpg)

homo sä oot

 No.1098

nii oot :3File: 1616148366631.png (236.21 KB, 1070x707, vichan.PNG)

 No.974[Reply]

vichan nautinto :3
9 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1061

File: 1616236429909.jpg (138.58 KB, 550x733, ritsu330.jpg)

No nyt ne upotteet on pelastettu, piti kirjoittaa kokonaiset 3 riviä :D

 No.1062

>>1061
ebin, ei paha

 No.1092

>>1061
siitoksiaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]