[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1617037506589.png (1.8 KB, 128x128, spoiler.png)

 No.1398[Reply]

täs langas järjestetää epäviralline loistolauta spoiler image contest
eli teette vaa jonku animeen/homoiluun/molempii liittyvän png:n kuvakoolla 128x128 ja postaatte tänne

tällä kilpailul ei oo mitää ## Admin:in hyväksyntää mut ketä kiinnostaa
18 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1437


 No.1444

File: 1617291061542.png (22.98 KB, 123x107, 001.png)

Alkuperäinen kuva tällä hetkellä /fap/ etusivulla jos joku haluaa toteuttaa saman idean paremmin.

 No.1445

>>1444
iha jees iha jeesFile: 1607598273229.webm (3.19 MB, 640x780, 0:04, LimitedUnfoldedAnta….webm)

 No.521[Reply][Last 50 Posts]

Nii siis pornoa tässä nytte tällee
141 posts and 98 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1364

File: 1616871109280.jpg (1.2 MB, 2304x3072, mod9w.jpg)

teini tissit

 No.1427

laita tää /fap/ ulti

 No.1438

Siirrettiin tänne >>>/fap/35File: 1617196248485.jpg (6.34 KB, 142x142, 60txn.jpg)

 No.1425[Reply]

tilipäivänä aina semmonen omnipotentti olo

tuntuu kaikkivaltiaalta, mies vaikken saa kuin 909€ kuussa


File: 1616861037161.png (32.54 KB, 221x221, /人◕ ‿‿ ◕人\.png)

 No.1354[Reply]

Saisko tänne joskus erillisen alalaudan metajutuille, niin että vois softan kehityksen, banneri- ja tunnuslause-ehdotukset yms. dumpata sinne?

ps. mikä vittu toi kani pannukakku päässä on tossa yhdessä bannerissa
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.1359

File: 1616863784246.jpg (169.43 KB, 1032x581, 20210327_184159(0).jpg)

>>1358
nii

ja koska en haluu jatkaa tätä nimikenttätripin käyttöö nii kaivetaa oikee sit usbin kautta pääkoneen levyltä jos ulti haluut ne vichanin konfiguraatiot nii ilmottele

 No.1360

test

 No.1408
File: 1616262244499.jpg (796.61 KB, 1113x1600, kertomus 9-vuotiaan pillus….jpg)

 No.1081[Reply]

instagramista otetuille lasten kuville runkkaavista pedofiileistään tunnettu Suomilauta syrjii nykyään turpeita piirrettyjä 9-vuotiaan pilluja, mutta syrjitäänkö täällä?
10 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1114

>>1112
mut miltä se tuntuu sit? en oo s*ksittäny lapsia

 No.1233


 No.1404
File: 1616864995002.jpg (56.43 KB, 597x783, 1430160375592.jpg)

 No.1361[Reply]

Kimmo vittuun Loistolaudalta

 No.1363

Mikä vika Kimmossa, rakas?

 No.1390

Ketä Kimmo?

 No.1400

>>1361
nevahöödFile: 1602287271480.jpg (40.96 KB, 568x699, adu9c.jpg)

 No.38[Reply]

/*
1 post omitted. Click reply to view.

 No.44

pala

 No.1375

mikä on rabun powerword

 No.1378

bruhFile: 1616935785643.gif (558.72 KB, 500x500, 1466125121616.gif)

 No.1374[Reply]

tää on mun leikkikenttälanka hidettäkää ja sagettakaa ja ignoretkaa, ei oo mitää mielenkiintoista täällä kun mun testailuja pelkästää

 No.1376

miks et leiki?

 No.1377

File: 1616947647592.gif (1.28 MB, 500x241, weekend [sound=https://fil….gif)

>>1376
koska ei jaksaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]