[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1648883330479.jpg (986.22 KB, 3840x2267, ao61w.jpg)

 No.3039[Reply]

aiotko syödä mitään pääsiäisherkkuja
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3239


 No.3240

>>3237
Tarjos

 No.3242

File: 1650216350958.png (52.8 KB, 329x305, 7cq8m.png)
File: 1650048858693.png (395.68 KB, 1722x816, Dick ES.png)

 No.3214[Reply]

>dick es :DDD

609 postausta jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.3217

File: 1650049534983.mp4 (373.43 KB, 854x480, diipit kelat.mp4)

>>3216
joo :D

 No.3223

File: 1650103183948.png (3.93 KB, 150x150, 13257803322 (1).png)

menin källiin

 No.3241

Haista homoFile: 1650134210167.jpg (69.19 KB, 672x378, 1593023101064.jpg)

 No.3227[Reply]

uutislanka
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3229

Juuri saamamme tiedon mukaan Jeesus on kuollu.

 No.3230

File: 1650140812454.png (97.58 KB, 500x552, vomit-pepe-very-niiiice-r-….png)

>nyymichan

 No.3235

>>3228
Varmaan ihan paskaa musaa kun voi vaan ratsastaa isukkien maineella No.3202[Reply]

miksei täällä ole kasinomainoksia

 No.3203

File: 1649936638284.mp4 (8.55 MB, 640x352, äijien lautta.mp4)

paska lautta No.3201[Reply]

milloin puuro erotetaan modetiimistä


File: 1648701770615.png (34.15 KB, 434x341, a239606158015b9918f7c58739….png)

 No.2979[Reply]

huomenia
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.3173

File: 1649740894733.jpg (98.31 KB, 1276x1079, c8qaa.jpg)

tää

 No.3175

File: 1649768281951.png (323.22 KB, 438x512, taas mennään saatana.png)

>>2979
Terve ja heipä hei

 No.3199

File: 1649912880899.jpg (162.9 KB, 1280x502, acef7fc9d788962a2fe9eb6ca9….jpg)

se on pääsiäismoorning No.3188[Reply]

laita nopeudeksi 0,5 ja kuuntele kännisen sepustuksia

 No.3205

>>3188
Tuplilla tilaat Jonezin kanavan. Roll.File: 1649104997413.mp4 (2.85 MB, 480x360, cat stuck on an tree.mp4)

 No.3076[Reply]

mp4
5 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3185

>>3146
Kuin tiheesti tossa pitää sanoo "nou homo"? Riittääkö 1 per altaanmitta.

 No.3186

File: 1649820803198.mp4 (231.28 KB, 426x240, homo salassa.mp4)

>>3185
kannattaa luovuttaa

 No.3187

File: 1649848441457.png (302.5 KB, 1000x738, homogay today.png)

>>3186
Niin vähän aattelin että toivoton homma.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]