[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1659994716466.jpg (1.1 MB, 1425x1827, 1658948547490.jpg)

 No.4082[Reply][Last 50 Posts]

Onko Ruiskis-chan ja Mako-chan paikalla?

Kokeilen tehdä tänne semmosen langan missä runkataan animetytöille.
992 posts and 370 image replies omitted. Click reply to view.

 No.7081

>>7080
Niillä pojilla sykkii varmaan koko ajan :o

 No.7082

File: 1669574793843.jpg (134.42 KB, 1032x774, sailor_mars__jupiter__venu….jpg)

Onko tosta Kannasta edes olemassa yhtään alastonkuvaa? Yhtäkään oo taidettu lankaan postata

Langasta puheen ollen: on kohta lukossa tää, eli uusien fantasioiden kirjaamiseen tarvittais uutta lankaa

 No.7083

>>7081
sullakin varmaan aika kovaa, kun saat olla kahden isotissisen tytyn kanssa ja tehdä niiden kanssa tuhmia ;3

>>7082
ei taida, olis kyllä kivaa jos olis nude filttereitä ainakin :( No.3337[Reply]

postaa jotain uskomatonta
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.7041

>>3392
huutista näin seitsemän kuukautta myöhemmin löytää loistikselta härö potteriin viittaus

 No.7048

>>7041
lisätietoja?

 No.7049

>>7048
kakkosen enkkutekstityksetFile: 1668871569325.png (1.61 MB, 1603x899, basilain.png)

 No.6950[Reply]

>SERial Experiments Basil :D
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.7037

>>7036
luuletko että basil ois laihduttanu? :D

 No.7038

>>7037
En luule mitään koska ei ginost

 No.7039

File: 1669206731892.jpg (39.97 KB, 1280x720, index.jpg)

E-ei yhtään kiinnosta karvaset läskit äijät, piti vaan varmistaa ettei oo laihtunu :33File: 1668810239291.jpg (2.6 MB, 3456x3456, IMG_20221119_002236.jpg)

 No.6941[Reply]

Moderattorien kaa baariq
6 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.7016

>>7014
Iha hyvä on

 No.7017

File: 1669138176197.jpg (325.92 KB, 810x1080, mä.jpg)

>>7014
miks tää tekee paskaks

 No.7018

>>7014
Yhtä paska kuin sinäkin eli ei kovinkaanFile: 1668121747552.png (233.63 KB, 640x960, ritsu435.png)

 No.6825[Reply]

panisko porukka pahakseen jos rajotettais sipulin ja veepeeännien takaa postailua kun toi lapo linkkien postailija ei ota lopettaakseen?
20 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.7005

>>7004
Toimiko?

 No.7006


 No.7007

bestFile: 1668981625788.mp4 (51.01 KB, 1000x800, 5nygusim10861.mp4)

 No.6985[Reply]

>mun isä oli köyhä kivesmies

 No.6986

on muute hyvä biisi toiFile: 1667216669720.jpg (283.02 KB, 1280x1280, possumi valkoinen.jpg)

 No.6669[Reply]

kussumi lanka vol 1.

postatkaa kussumeita
1 post omitted. Click reply to view.

 No.6671

File: 1667216732601.jpg (126.97 KB, 618x763, possumi mörhm.jpg)


 No.6673

File: 1667217017400.jpg (90.44 KB, 483x604, IMG_20221031_090758_881.jpg)

Bossumi

 No.6882

File: 1668361385514.jpg (210.54 KB, 1280x1280, IMG_20221113_192622_424.jpg)

KussumiFile: 1667836970583.jpg (37.61 KB, 731x762, 1667763122734.jpg)

 No.6771[Reply]

Postatkaa outoja nettisivuja. Löysin ite just tällaisen http://vapaus.org/notes/
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.6780

>>6777
kylotan

 No.6783

>>6780
ala.

 No.6784
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]