[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1637298300215.mp4 (5.65 MB, 600x338, mcare.mp4)

 No.2142[Reply]

oisko se mp4 -lanka?
>mp4 -lanka!
5 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2174

File: 1637656837713.mp4 (2.39 MB, 1280x720, ctr.mp4)


 No.2175

File: 1637656885875.mp4 (1.2 MB, 408x720, at7rg.mp4)


 No.2206

File: 1637697585427.mp4 (712.96 KB, 640x640, topost.mp4)
 No.2189[Reply]

kenestä tykkäät enemmän kun kamu mielessä

 No.2192

ite yhestä siasta jolla on tosi iso bubble

 No.2199

>>2192
sylvester tunnistettuFile: 1637444085055.mp4 (564.16 KB, 426x240, niin läski äijä.mp4)

 No.2151[Reply]

ulti on raskaana
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.2169

>>2165
En oo läägärs

 No.2173

>>2169
Ei se mitää, me luotetaa suhun

 No.2182

>>2173
kiittiFile: 1637167109526.mp4 (2.74 MB, 640x360, perjantai.mp4)

 No.2131[Reply]

>perjantai
mitä lasissa? mitä musaa kuuntelet? ootko menossa viihteelle?
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2133

Suomiseksiä #2

 No.2140

>>2133
Tä on jo niin paskaa että luuppaa takas ja onkin nerokasta

 No.2141

File: 1637297818248.mp4 (1.36 MB, 854x480, huuma tero.mp4)

>>2133
mitä vittua tää on huutista :DFile: 1637196959423.jpg (132.8 KB, 795x1006, 9 - ZjpQQm8.jpg)

 No.2134[Reply]

Hyvää iltaa!
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2137

>>2136
>ultimaatin ovi

 No.2138

>>2137
onko se tän laudan sopsy vai kuka

 No.2139
File: 1637150492708.mp4 (1.82 MB, 1280x592, suomela.mp4)

 No.2128[Reply]

voisko tää pilluhallitus jo lopettaa leikkimisen ja alkaa tehdä kunnollista politiikkaa


File: 1636117508186.jpg (619.42 KB, 1920x3840, arabo.jpg)

 No.2012[Reply]

Nopo was here :D(LATTE VITTUUN MUN LAUDALTA)
9 posts omitted. Click reply to view.

 No.2118

>>2112
Näytäppä sen sääntö missä sanotaan, ettei saa moderoida mielivaltaisesti.

 No.2119

>>2118
huoh rakas ei täällä mitään sääntöjä ole mutta ei ole kovin loistomeininkiä tommoinen

 No.2121

Huutista audareille ps. sage menee joka peltoonFile: 1636965538984.mp4 (4.8 MB, 852x480, pissavahinko.mp4)

 No.2117[Reply]

hiiiiiiiiiiiii


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]