[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.2485[Reply]

ootko hullun venäläisen kello ukon fani

 No.2487

miks kysyt?File: 1640586513970.jpg (542.03 KB, 1914x3081, kyttäjuttu lohikäärmeet.jpg)

 No.2427[Reply]

nää tulee ja ottaa kaikki sun kovot laitetutkimuksiin
7 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2464

File: 1641574033477.jpg (182.38 KB, 850x1295, sample_8da0554c3da108822d0….jpg)

tää duunaa lapoa

 No.2465

>>2433
lolikäärme

 No.2466

>>2465
sepä juuriFile: 1639216993948.jpg (211.76 KB, 750x750, __yuuki_princess_connect_d….jpg)

 No.2356[Reply]

Jos sitä ei ole tarkoitus syödä, miksi se on niin herkullista?

 No.2361

Niimpä, miksi valtamedia valehtelee meille jatkuvasti?

 No.2428

File: 1640613648969.png (76.57 KB, 581x443, without a doubt.png)

Silmien rähä on myös hyvää (ainakin kun se on kuivunut silmäripsiin.)

Korvavaikku taas on kaikissa tilanteissa todella pahan makuista.

 No.2458

>>2428
Ootko erite nautiskelija?File: 1641106695849.mp4 (2.79 MB, 500x1080, scooby doo.mp4)

 No.2452[Reply]

what does scooby dooo
nananana naa
nananana naa


File: 1640701588825.png (67.63 KB, 1013x607, hanna2.png)

 No.2439[Reply]

tinder akka servattu. viva la jkr!

 No.2443

File: 1640770255898.png (12.23 KB, 424x195, hanna3.png)

kuvausFile: 1640700246294.jpg (14.45 KB, 500x375, 8y9xn.jpg)

 No.2438[Reply]

Voitko sammuttaa valot?

 No.2442

Kaipa sitä voiFile: 1636493299248.mp4 (4.74 MB, 426x240, redditsave.com_blursed_squ….mp4)

 No.2082[Reply]

haloo miksei kukaan tee tänne lankoja
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2407

Keksikääs joku hyvä lankaidea

 No.2425

File: 1640491225441.png (103.08 KB, 820x254, FREE NUDE GIRLS.png)

Mulla oli joku lankaidea mutta en mä enää sitä muista.

 No.2426

>>2425
Katoin eka että oli joku Pasila-aiheinen meemikuvaFile: 1640322727836.jpg (84.19 KB, 1010x1024, joulu_mugi.jpg)

 No.2417[Reply]

Hyvää joulua!
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2422

>>2421
tää lauta on melkeen pelkkää keijojen nussimisesta keskustelua

 No.2423

>>2422
Onko muka?

 No.2424

>>2422
On siellä touhoutakin.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]