[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1644997711009.jpg (236.7 KB, 1200x1920, baphomet_invintation_Grizz….jpg)

 No.2549[Reply]

tää tulee ja takavarikoi sun spermat

 No.2550

File: 1645016237631.jpg (277.63 KB, 1474x2124, FJFZZTcXwAIAs8u.jpg)

Oi voi

 No.2551

>>2549
onko tolla p*nisFile: 1640972798466.png (5.66 KB, 300x300, lol.png)

 No.2447[Reply]

kohta vaihtuu uusi vuosi
10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2533


 No.2535

>>2533
no hyi

 No.2536
File: 1643838294150.jpg (160.94 KB, 960x1440, 1c6989970987021aa52fe70ec4….jpg)

 No.2527[Reply]

blblbblbblbbllbbllbblbl

 No.2528

ootko selannu bilibili millo viimeks

 No.2529

>>2528
en ikinä

 No.2530
 No.2501[Reply]

tässä on pakolaisleiri Northpolesta paenneille, miten menee?
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.2514

>>2506
eli sulla on paskat jutut.. ole hyvä ja poistu.

 No.2515

>>2514
pull into the hand

 No.2522

>>2515
yhyyy *vetää käteen*File: 1643531784217.jpg (752.02 KB, 4032x3024, 1631267275192-5.jpg)

 No.2517[Reply]

1 post omitted. Click reply to view.

 No.2519

vois laittaa sähköpostii tolle :D

 No.2520

>>2519
Kenelle?

 No.2521
 No.2488[Reply]

Mitä ostaisin tyttöystävälleni syntymäpäivälahjaksi? Olen suunnitellut meille romanttisen kylpyläviikonlopun, mutta se yksistään tuntuu liian vähältä. Mitä te hankkineet ydeillenne aikaisempina vuosina?
6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2511

Ite meinasin ostaa yhteisen hautapaikan, kellaan tietoa salliiko evlut kirkko homopareille sellaisen?

 No.2512

>>2511
soita ja kysy

 No.2516

>>2500
Mikäs ton naamaa vaivaa No.2507[Reply]

Kuka on Pekka Juhani Hiitola

 No.2509

kerro säFile: 1624657392007.jpg (57.51 KB, 680x736, 1616802497220.jpg)

 No.1819[Reply]

Oispa Edith Piaf nyymi täällä ;__;
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2496

>>2495
onhan tää ihan kivaa vaihtelua johonki ylikseen ja nopoon verrattuna

 No.2497

>>2496
ihanaa

 No.2498
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]