[ b ] [ fap ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Nimi
Email
Aihe
Viesti
Tiedosto
Upote
Salasana (Tiedoston poistoon.)

File: 1675122187396.jpg (107,86 KB, 1024x576, sdfsfsfs_by_whitetigerzz_d….jpg)

 No.7656[Vastaa]

6 postausta ja 3 kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.

 No.7700

>>7699
mielivaltabännit on parasta

 No.7701

File: 1675397715010.jpg (335,44 KB, 1200x1200, 104961151_p0_master1200.jpg)

>>7699
yl*s referenssi

 No.7702

>>7701
miten?File: 1668161244597.jpg (49,37 KB, 640x605, normiz_vs_bazed.jpg)

 No.6831[Vastaa]

ootko normiz vai bazed

 No.6833

File: 1668166359332.jpg (133,79 KB, 1000x1670, peisetti.jpg)


 No.6856

File: 1668282495447.jpg (734,5 KB, 1052x1169, ffd06a25dedc5c1e3e1497a1bb….jpg)

Cookiehorot ei oo hygienialtaan niitä parhaita, mutta röökinhaju onneksi peittää aika paljon.

 No.7666

en y,,ärrä kysymystäFile: 1675094793485.jpg (197,76 KB, 2356x1403, 1674961938753.jpg)

 No.7649[Vastaa]

terveisiä minilaudalta
Yksi postaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.

 No.7652

>>7649
mikä tän kuvan idea on?

 No.7655

>>7650
älä pasko uskopuhetta

 No.7657

>>7655
I want to believe.File: 1660112597368.jpg (101,59 KB, 1280x720, 1659891679659110.jpg)

 No.4269[Vastaa]

Milloin viimeksi hymyilit tai nauroit "väärässä" tilanteessa?
6 postausta jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.

 No.5922

>>5921
thank you for correcting the record

 No.7561

Hautajaisissa rupeaa aina naurattaa

 No.7611

>>7561
miksFile: 1659994254017.jpg (192,62 KB, 1600x1063, 2a.jpg)

 No.4081[Vastaa]

https://cytu.be/r/kesastriimit

Streamaan täällä joka ilta.

 No.7553

File: 1674586606326.jpg (28,81 KB, 480x420, 1e8df5307e539404.jpg)

ketään linjoillaFile: 1674289251630.jpg (346,71 KB, 1200x1600, IMG_0087.jpg)

 No.7506[Vastaa]

Mitä tapahtuisi jos jäästä tehty aurinko törmäisi normaalin, laavasta tehdyn auringon kanssa? Auringot olisivat samankokoisia ja jäästä tehdyn auringon kokonaislämpötila olisi -1000 celsiusastetta ja normaalin auringon kokonaislämpötila +1000 celsiusastetta.

Kumoisivatko niiden vaikutukset toisensa niin, että tilalle jäisi pelkkää tyhjää avaruutta tai 0-asteinen aurinko?

 No.7508

>lämpötila olisi -1000 celsiusastetta
joo

 No.7548

Absoluuttinen nollapiste on tosiaan −273.15 celsius-astetta. Tämä on käsittääkseni teoreettinen lämpötila jossa atomien liike lakkaisi kokonaan, ja koska lämpö on atomien liikettä niin tästä ei voi mennä alemmas. Lämpötilan toisella ääripäällä ei ole samanlaista teoreettista rajaa mutta aine muuttuu kiinteä->neste->kaasu->plasma. Kun mennään tästä vielä ylöspäin niin aine mahdollisesti alkaa läpikäydä fuusioreaktiota ja sen jälkeen ehkä jotain vielä eksoottisempaa. Tätä on oletettavasti vaikea tutkia koska koekammiot alkaisivat sulaa.

>Kumoisivatko niiden vaikutukset toisensa niin, että tilalle jäisi pelkkää tyhjää avaruutta

Sekoitat tämän materia-antimateria-annihilaatioon jossa kumpikin tuhoutuu muuttumalla puhtaaksi energiaksi, käytännössä laajan spektrin säteilyksi

>0-asteinen aurinko?

Jos aurinkojen massa, lämpötilaero nollasta, ja ominaislämpökapasiteetti ovat samat, periaatteessa kyllä. Tosin auringon määritelmä on että se tuottaisi omaa lämpöenergiaa fuusioreatiolla joka sotkisi tämän tasapainon.File: 1673464358458.jpg (118,62 KB, 960x1067, 1412029276825.jpg)

 No.7405[Vastaa]

huoh koitin tehdä skitsopostauksen tekstillä minkä pöllin wikipediasta mutta oli liian pitkä
11 postausta ja Yksi kuvavastaus jätetty näyttämättä. Paina vastaa näyttääksesi.

 No.7425

File: 1673562069570.png (6,65 MB, 3235x2350, 385bdf4579618c1bc1822e8be0….png)


 No.7484

>>7417
ööö

 No.7485

>>7484
läähFile: 1673208611866.jpg (51,78 KB, 1000x1000, 082179000_1613989093_harbo….jpg)

 No.7394[Vastaa]

alkoholin tilaaminen ulkomailta-lanka

https://alks.fi/

 No.7396

mihin se kullikuva hävis tästä

 No.7397

>>7396
Käyttäjä poisti viestinsä.

 No.7398
Poista Viesti [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]
| Catalog
[ b ] [ fap ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]