[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1650226016693.gif (45.75 KB, 112x112, hallo.gif)

 No.3247[Reply]

Mikäs meininki täällä on? Pitäis löytää korvaava lauta kasinolaudalle ja minilaudan admini alkoikin vaikuttaa sietämättömältä ulisijalta. Mun puolesta se saa pitää transutunkkinsa ja lautansa.
25 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4206

>>3782
tämä admin vaikuttaakin ihan hyvältä tyypiltä nytten. t. vieraan vallan agentti

 No.4210

File: 1660063917574.jpg (309.53 KB, 652x922, ritsu52.jpg)

>>4198
Mun seuraavan Gambian loman jälkeen

 No.4211

>>4210
GayyFile: 1660062006065.jpg (466.09 KB, 1005x1527, 18.jpg)

 No.4194[Reply]

Tiedätte mitä tehdä.
1 post omitted. Click reply to view.

 No.4197

Jaaha, ja sarjakuvatemplatelanka. Tälläistä ei olekaan ennen nähty. Seuraavaksi kai nostalgialanka tai comfylanka. Ehkä oikeen villiintyy ja ryhmäkuvalankaa. Flash-lanka mihin postataan ne samat vanhat. Kyllä tästä lähtee lautakulttuuri taas uuteen nousuun, pojat!

 No.4199

>>4197
kakkaan sun päälle nytte

 No.4207

>>4197
Pää kii No.4162[Reply]

Muuttokohde parhain on
LOIS-TO-LAU-TA!
Täynnä lankain vilinää on
LOIS-TO-LAU-TA!
Fäppilangat aukee
Ja nyymit LAUKEE!
Loistis (woo-o!)
Somelaudan aina voittaa
Loistis (woo-o!)
Joskus pitää vaihtaa lautaa
Loistis (woo-o!)

Mutta vaara väijyy takanasi
Paskapostaaja kannoillasi
Filtteröity! Normot poistuu
Post too long. Click here to view the full text.

 No.4166

:D

 No.4169

File: 1660040831138.jpg (56.16 KB, 640x633, 0ca6ad5f72accb2f.jpg)


 No.4182

>>4169
Miks postasit tonFile: 1652130634567.jpg (158.03 KB, 799x1200, acz5c.jpg)

 No.3511[Reply]

päivän eka postaus
24 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4173

>>4161
Ja /b/:hen ei saa vissiin postata nsfw-matskua.

 No.4174

>>4173
Juu eiköhän tää loistis oo ainakin apokaa ja nyymichania vähemmän sisäänpäinlämpeävä

 No.4175

>>4174
Niin onhan tässä tällanen hyvä tabula rasa -tilanne, kun täällä on muutenkin niin vähän populaa jonka oikeasti tunnistais, toisin ku Apokalaudalla ja jossain muissa punkkipesissä rupattelu.us ja Ponkolauta esimerkkeinäFile: 1653748367148.png (619.15 KB, 1440x1673, countries.png)

 No.3695[Reply]

(Fuck off)
7 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4020

>>4019
Ois kova

 No.4021

>>4020
Tjaa

 No.4074

File: 1659985801883.jpg (134.64 KB, 1920x1080, neekerit_puhdistettava.jpg)
File: 1605725737692.jpg (321.5 KB, 763x1073, 1e8b7bfd6b12dc3cc923ed9662….jpg)

 No.195[Reply][Last 50 Posts]

kovempi postaustahti nyt saatana
98 posts and 65 image replies omitted. Click reply to view.

 No.4071

>>4070
mikäs ihmeen loli_linnu tää on?

 No.4072

File: 1659980061661.png (4.99 MB, 3541x2508, 7f7303b923676a6043495a3223….png)

>>4071
En tiedä mutta siittäisin tiineeks. :3

 No.4073

>>4072
no joo, samatFile: 1645220065931.jpg (77.54 KB, 1008x996, photo_2021-05-31_10-45-20.jpg)

 No.2568[Reply]

oho löyty vähän vanhaa loistolautaa wayback machinella :3 harmi, ettei ulti muistanut ikinä ottaa backuppeja niin ei ole arkistoja :/

https://web.archive.org/web/20151228010752/http://loistolauta.net/b/
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.4060

File: 1659887079437.png (103.01 KB, 744x342, firefox_zkRNNksv0n.png)

Suuri menetys se, että tämä ei ole kokonaisuudessaan tallessa.

 No.4061

File: 1659893729674.gif (428.86 KB, 498x498, index.gif)

>>4060
>ylifoorum sitä, nyymisyöpä tätä

Yrjistä. Mitään ei menetetty.

 No.4062

>>4060
Näyttää ton perusteella ihan paskalta, ei mitään käsitystä siitä miten parodialyriikoita tehdäänFile: 1636357447235.jpg (2.77 KB, 93x118, gganbu.jpg)

 No.2069[Reply]

>gganbu :D
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.4055

>gganbu :D

 No.4056

mikä tän menen idea on

 No.4058

>>4056
>gganbu :DDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]