[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1696786034596.jpg (6.67 KB, 240x240, 2c34530cc0a34033.jpg)

 No.11572[Reply]

saaks tääl paskapostata vai tuleeks moderaatoreille paha olo kun jokainen sana ei tarkota mitään?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11612

File: 1696837974446.jpg (58.85 KB, 500x680, ritsu483.jpg)

>>11576
En tietenkään, oon sillee vähän niinku Kim Jong Un tai joku et niinku ei koske mua nää säännöt

 No.12012

File: 1698693544966.jpg (109.43 KB, 1045x1200, 00ff18acdd6c7b94.jpg)


 No.12013
File: 1688841881121.jpg (15.79 KB, 336x336, lewd.jpg)

 No.9970[Reply][Last 50 Posts]

Onko sulla kaunis pimppi?
997 posts and 455 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11969

>>11968
hyvä nyymi se on

 No.11970

File: 1698258925299.jpg (758.95 KB, 1000x705, fc6c0916ffa7904938bf62ca44….jpg)

Kohta ne grillaa ton kissan.

 No.11972

Oho tää tais mennä limittiin, tein uuden t. ap No.11947[Reply]

saispa pimpskaa

 No.11953

Äläpä muuta sano

 No.11954

File: 1698093395148.jpg (47.47 KB, 645x710, 6800g.jpg)

hommaappa tämmöset pimpska housut nii sitten sulla on pimpskaFile: 1697923301151.jpg (7.65 KB, 240x182, sammakkowcrulla.jpg)

 No.11923[Reply]

Tulin tarkastamaan laudan.
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.11928


 No.11930

>>11925
ok, kiva kun tulit käymään

 No.11931

hv ja kys No.11878[Reply]

miksei kukaan bostaa
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11892

>>11880
>>11881
>>11886
ei tänne kukaan bostaa ikinä

 No.11898

>>11892
postaahan

 No.11929
File: 1697922621943.jpg (127.59 KB, 862x965, chaika on esteettinen.jpg)

 No.11921[Reply]

tämä lauta on kuollut. eiköhän kaikki lähdetä minilautaan…

 No.11922

eipä ollu

 No.11936

kys No.11919[Reply]

mutvraiskatttoiin


File: 1697901871555.jpg (104.83 KB, 1280x718, Bella x Taikuri kuva.jpg)

 No.11914[Reply]

tää lautahan on aivan kuollut. omistajien tulee tehdä asialle jotakin!

 No.11915

oon pannu MeguminiaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]