[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1611701892596.jpg (64.19 KB, 520x390, spökö.jpg)

 No.674[Reply]

Fascinating.

 No.680

File: 1611923990289.mp4 (49.53 KB, 470x360, 0:01, fäsineiting.mp4)

fäsineitingFile: 1610908589200.png (19.1 KB, 1090x215, amis.png)

 No.651[Reply]

 ▲
▲ ▲
5 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.657

No jo nyt on vittu ja perkele.
  ▲
▲ ▲

 No.658


▲ ▲

 No.659

  ▲
▲ ▲File: 1608782681798.png (230.13 KB, 430x397, 1600507322780.png)

 No.589[Reply]

Hyvää juulea.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.623

File: 1609509312590.jpg (45.64 KB, 720x487, b0240ca85a37baa16d2c62d51cffae…)

1.1.21 get

 No.626

File: 1609552332315.jpg (274.37 KB, 671x577, 1602177039624.jpg)

>>604
>>621
>>623
Hyvää joulua ja uutta vuotta kamerukset vaikka myöhässä ja sitä samaa teille ;_;

 No.634

>>626
hyvää jouluaFile: 1602293911362.jpg (29.28 KB, 435x525, nhjp.jpg)

 No.61[Reply]


 No.62

pippeli

 No.608

File: 1609253617309.jpg (65.47 KB, 919x762, agsge.jpg) No.614

kakkaan sun päälle nytteFile: 1607075618993.png (114.25 KB, 1171x582, 4122020.png)

 No.502[Reply]

Lapolanka! postatkaa lapoa!
1 post omitted. Click reply to view.

 No.556

Kuvittele tähän se Super Lapo -kuva

 No.557

File: 1608308781603.png (674 B, 74x89, katriina-voisilmä.png)


 No.599

>>557
ei toiFile: 1608570728164.jpg (8.67 KB, 240x231, 9ab5s.jpg)

 No.577[Reply]

Miten vitussa tää lauta on nyt yhtäkkiä näin aktiivinen? Samahomoileeko se homo täällä nytte vai mitä?
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.579

koska tää on paras lauta lol

 No.583

File: 1608590429602.jpg (25.06 KB, 445x333, 1608406115408.jpg)

>>579
tääh

 No.598

Aktiivisuuden ihmettelemis meta on paskaa jopa metan mittapuullaFile: 1609064186829.jpg (70.77 KB, 1000x756, 955_1000.jpg)

 No.597[Reply]

joo


File: 1608832297657.gif (24.12 KB, 320x240, 1608705325209.gif)

 No.590[Reply]

jaksaisko admini tehä tännekki tän jutun (pitää tehä raw-postaamalla)

https://boards.4channel.org/g/thread/79338379#p79338621

 No.591

tai täs sulle suoraa mikä pitää laittaa siihen viestikenttää

https://rentry.co/gu9kpDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]