[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1700492292796.jpg (683.8 KB, 1024x683, trebe.jpg)

 No.12339[Reply]

Kävitkö ikinä Trebessä?


File: 1700421977794.png (1.59 MB, 1024x799, autos.png)

 No.12263[Reply]

linja-autossa on myös tunnelmaa

 No.12319

File: 1700483996108.png (76.58 KB, 301x297, lolicon3.png)
File: 1700471779160.jpg (91.99 KB, 720x480, kallu_afrikassa.jpg)

 No.12308[Reply]

Vituttikohan afrikkalaisia kun Kallu lähetettiin toiselta puolelta maapalloa beserwisseröimään ja jeesustelemaan niille?

 No.12312

kyllä mua ainakin vituttais

 No.12313

Mulla on oma bändiki

 No.12317

>>12313
resisposseFile: 1700415189391.jpg (203.32 KB, 1077x1185, hippula2.jpg)

 No.12213[Reply]

Meinasitteko p*jauttaa tänään?
4 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12290

joou

 No.12292

>>12290
Turpa kiinni.

 No.12306

File: 1700471435911.jpg (35.98 KB, 512x360, oulu9.jpg)

Ite meinasin herätä ja leipoa tänäänFile: 1602285180624.jpg (8.2 KB, 220x186, 220.jpg)

 No.10[Reply]

woaah

 No.12

File: 1602285214887.png (254.95 KB, 640x360, ritsu134.png)

Tuplat get

 No.12295

File: 1700459843804.png (244.74 KB, 500x375, thread_necromancer.png)

nekromantiaaFile: 1699815054991.jpg (35.54 KB, 495x370, byj8a.jpg)

 No.12135[Reply]

Hyvää Isäinmielistenpäivää

 No.12136

kiitos samoinFile: 1699123277263.jpg (89.32 KB, 650x919, B3-Nb6PIIAAS5TS.jpg)

 No.12057[Reply]

NBBMN!!!!!!! V*ttu miten tänne upotetaan hä??
24 posts and 20 image replies omitted. Click reply to view.

 No.12120

?

!

 No.12127

File: 1699706530614.jpeg (102.1 KB, 850x1369, bfebd7e7-9993-4f58-87c5-7….jpeg)

Tänään on MVSTAN AVRINGON RIITTI jee
https://youtu.be/XXaLspx2A5c
Ihan v*tun KVLT (Kunnon Vril-jojen Luona Teetä)

 No.12128

File: 1699712161465.jpg (207.37 KB, 712x572, Fp2XVDyagAAQ6ra.jpg)

>>12127
jeee nyaaFile: 1699320618489.jpg (132.56 KB, 1280x951, IMG_20231106_112435_316.jpg)

 No.12106[Reply]

Miau haluan kyrpää miau


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]