[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.12090[Reply]

mis vitus kp?

 No.12093

täällähän se tuhisee mun viekus 😁File: 1699207958124.jpg (131.12 KB, 816x1280, IMG_20231105_161117_912.jpg)

 No.12081[Reply]

Miau haluan kivan kundikamun miau mjäy mou mräy

 No.12086

anna reikää

 No.12087

File: 1699223283705.jpg (131.12 KB, 816x1280, IMG_20231105_161117_912.jpg)

>>12086
Okei isi :3 miauFile: 1699207668769.jpg (22.29 KB, 350x420, bi3o0.jpg)

 No.12079[Reply]

ota tsubaan


 No.12063[Reply]

annappa loistopimpskaa


File: 1698636478160-0.jpg (2.98 MB, 2600x1800, 19982131.jpg)

File: 1698636478160-1.jpg (434.16 KB, 1294x1817, f4b618639412a34ae202ab86ce….jpg)

File: 1698636478160-2.jpg (1.38 MB, 2000x2860, yande.re 212400 bondage br….jpg)

File: 1698636478160-3.png (3.69 MB, 2042x1444, fa96513cec7dabd19d9f0467c8….png)

 No.12009[Reply]

touhuaisitko touhoun kanssa?

 No.12010

File: 1698644048871-0.jpg (1.23 MB, 1920x1200, a3ce16e4c4156c38f4bc9b6c66….jpg)

File: 1698644048871-1.jpg (961.74 KB, 987x2040, 0399909bb73e069a9f1d922bc0….jpg)

File: 1698644048871-2.jpg (425.95 KB, 2480x3800, 57ab211c074269bc52dae1641e….jpg)


 No.12014

Kuka on Touhou?

 No.12018

No toki, eikös niitä oo lustattu tuolla pimperolangan puolella sellaset 5000 viestiä kohta >:3File: 1696786034596.jpg (6.67 KB, 240x240, 2c34530cc0a34033.jpg)

 No.11572[Reply]

saaks tääl paskapostata vai tuleeks moderaatoreille paha olo kun jokainen sana ei tarkota mitään?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.11612

File: 1696837974446.jpg (58.85 KB, 500x680, ritsu483.jpg)

>>11576
En tietenkään, oon sillee vähän niinku Kim Jong Un tai joku et niinku ei koske mua nää säännöt

 No.12012

File: 1698693544966.jpg (109.43 KB, 1045x1200, 00ff18acdd6c7b94.jpg)


 No.12013
File: 1688841881121.jpg (15.79 KB, 336x336, lewd.jpg)

 No.9970[Reply][Last 50 Posts]

Onko sulla kaunis pimppi?
997 posts and 455 image replies omitted. Click reply to view.

 No.11969

>>11968
hyvä nyymi se on

 No.11970

File: 1698258925299.jpg (758.95 KB, 1000x705, fc6c0916ffa7904938bf62ca44….jpg)

Kohta ne grillaa ton kissan.

 No.11972

Oho tää tais mennä limittiin, tein uuden t. ap No.11947[Reply]

saispa pimpskaa

 No.11953

Äläpä muuta sano

 No.11954

File: 1698093395148.jpg (47.47 KB, 645x710, 6800g.jpg)

hommaappa tämmöset pimpska housut nii sitten sulla on pimpskaDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]