[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1636357447235.jpg (2.77 KB, 93x118, gganbu.jpg)

 No.2069[Reply]

>gganbu :D
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.4055

>gganbu :D

 No.4056

mikä tän menen idea on

 No.4058

>>4056
>gganbu :D No.3817[Reply]

kkorrrner
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.4024

>>4007
homo

 No.4025

>>4024
kakkaan sun päälle nytte

 No.4029

>>4025
*piehtaroi paskassa*File: 1655097286042.jpg (76.39 KB, 936x619, anr5n.jpg)

 No.3796[Reply]

*ajaa pihaasi ja sanoo: nyt lähdetään


>minne mentäisiin?
21 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.3950

>>3949
Niin ja tuohon lisäyksenä, että perijapanilainen historiankirjoitus on sielläkin, englanninkielisiä käännöksiä myöten. Mm. Nankingissä ei tapahtunut yhtään mitään, ja sotilaita erityisesti kiellettiin koskemasta siviiliväestöön ":D". Nuo kun osaa ottaa mustalla huumorilla, niin oikein hieno paikka.

 No.3951

Sit siellä on myös yksi kokonainen huone omistettu hikkyjen waifuille. Tai ainakin melkein, äitien ompelemia waifunukkeja tuonpuoleiseen elämään niille sotilaille, jotka naimattomina kuolivat tämänpuoleisessa.

 No.3973

File: 1657984733366.jpg (229.81 KB, 1200x802, index.jpg)

>>3951
Tää hikkyjäbä toi oman waifun. Kyllä, kuva on Yasukunista, ja kyllä, se on seksuaali_waifu.File: 1656532404813.mp4 (224.64 KB, 854x474, b8e612c6a68fd767.mp4)

 No.3907[Reply]

Kävin skidien kanssa maikkarissa ja sit pelattii korista ja fudista pari tuntia ja ja ja syötii mehujäät
t. niilo22


File: 1655807731154.png (180.92 KB, 413x512, 2dpill_logo.png)

 No.3860[Reply]

>2dpill.net

Is a community where they can take the 2dpill and talk about your waifus no we are not incels we do not jerk to 3dpd or is desperate for a girlfriend/wife
feel free to lurk or come join our community and get to learn more and make some friends you are not alone

 No.3882

>You must log in or register to reply here.
faggot.

 No.3885
File: 1655907169944.jpg (3.76 KB, 480x293, aswwx.jpg)

 No.3875[Reply]

arvataan kuinka monta hukkuu juhannuksena


kuolleita/kadonneita 15
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3878

>>3877
Muutama normaalia enemmän toki, koska parempi sää.

 No.3881

File: 1655923830024.jpg (51.17 KB, 500x701, ritsu78.jpg)

8

 No.3883

sanotaan nyt vaikka että 5 ihan vaanFile: 1655830570809.jpg (8.22 MB, 8000x6000, nuolu.jpg)

 No.3863[Reply]

nuolin kaikki

 No.3868

>8000x6000
hyvänen aika…

 No.3870

8K HD nuoluFile: 1655587891733.jpg (Spoiler Image, 4.64 MB, 4608x3456, 16555878314967836321093192….jpg)

 No.3834[Reply]

Virallinen desucon länka 2022
9 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.3856

>>3855
Kyllä vain.

 No.3859

File: 1655793347814.jpg (199.78 KB, 533x800, ritsu314.jpg)

>>3855
Ihme juttuhan se olisi jos ei tulisi katsomaan mitä loistolaudalle on postattu

>>3854
Noh eihän nyt desuconissa olosta tarvitse bänniä, eri asia jos olisin esimerkiksi kertonut siitä, että olen harrastanut se-(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA!)

 No.3869

File: 1655858706214.mp4 (110.02 KB, 720x720, oh_no.mp4)

>>3859
>(KÄYTTÄJÄ SAI BANNIA!)Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]