[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1680812334181.jpg (251.08 KB, 3000x1963, rf.jpg)

 No.8431[Reply]

 No.8432

viirus linkki

 No.8433

>>8432
liirus vinkki

 No.8435

Mokou-neeee ;_;File: 1680329543590.jpg (23.71 KB, 640x480, sddefault.jpg)

 No.8310[Reply]

kai mäki sitten meen huomenna äänestää ekaa kertaa elämässäni. t. 38v ykä
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.8401

>>8382
Ootko pedari

 No.8402

>>8401
En, mutta tykkään suuresti triggeröidä normoja.

 No.8403

>>8402
No se on aika hyvä motivaattori kylläFile: 1615553978759.mp4 (1.04 MB, 1280x720, 0:08, the_setup.mp4)

 No.868[Reply][Last 50 Posts]

Paskapostauslanka
113 posts and 88 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8287

>>8271
puuro on postannut

 No.8288

>>8287
Miks puuro on niin komea arjalainen kundi?

 No.8295

File: 1680203362257.webm (2.09 MB, 640x360, drift times 2.webm)
File: 1674311251924.gif (1.73 KB, 104x23, ylinopeus.gif)

 No.7507[Reply]

mitä tunteita minilauta aiheuttaa loistisjonneille?
44 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8014

>>8011
Teetkö SÄ täällä mitään muuta kun valitat minilaudasta?

 No.8214

File: 1679744105907.mp4 (4.38 MB, 1440x720, zjJgVbK7YyyGpylA.mp4)

Ainakin oma sananvapaus tuhottiin ja raiskattiin Suomen perinteisimmän laudan /pol/issa. Postasin oheisen videon saatteella "Ärsyttääkö sinua tämä video?" joka on nyt poistettu.

 No.8215

>>8214
persu on postannutFile: 1678287899483.jpg (16.07 KB, 411x325, 18957638.jpg)

 No.7980[Reply]

Ulti voisitko vihdoin päivittää fikushon.com sivun koodin kiitos
10 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.8137

File: 1679232950042.jpg (47.41 KB, 605x480, FotKtnWXsAMazsr.jpg)


 No.8143

>>8130
miks olis

 No.8189

Voi pojjaat onko se K-ON viittaus?File: 1679583252894.png (1.7 KB, 290x174, 64kgh.png)

 No.8179[Reply]

kuuntelet tän tai oot rasisti
https://www.youtube.com/watch?v=4VDS8uArR0A

 No.8187

ihan ok kappale, en kyl tajua miks olisin razzisti vaikka en kuunteliskaan tätäFile: 1679514687487.jpg (24.44 KB, 350x420, bi3ic.jpg)

 No.8164[Reply]

Paljonko sun paino on?

 No.8165

puuro on postannut

 No.8168

1400N suunnilleen.File: 1678747545920.jpeg (4.81 MB, 4032x3024, 7008A352-0DB5-42AF-AD4B-C….jpeg)

 No.8070[Reply]

HEIL ERIS

 No.8075

🍎23

 No.8094

fnordDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]