[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]

/b/ - Sporadinen

Vähän erilainen kuvalauta.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1637764114594.jpg (45.81 KB, 430x452, 8b44e410.jpg)

 No.2222[Reply]

mä oon… mulla saattaa olla… mä oon ehkä autistinen

ps. tseggem
10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2244

>>2243
hyvä että joillaki sentään noinkin

 No.6435

önhmm

 No.6472

audarssoksen kraatteri



File: 1665443097758.gif (1.17 MB, 200x193, 1665434033618s.gif)

 No.6387[Reply]

hola

 No.6396

moro



File: 1660115153033.jpg (45.4 KB, 539x720, 397868_354010091276276_528….jpg)

 No.4270[Reply]

Voiko tänne postata vai pitääkö lurkata ensin vuosi
19 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.6304

>>6301
ai
>vesihirviö :D

 No.6306

>>6301
>>6304
Ketä? t. eri

 No.6310

>>6306
Se joku tänne linkattu kopiopasta hikkypedonyymistä panemassa kahta 11v tytyä kesämökillä.



File: 1663257561536.jpg (682.46 KB, 1280x1808, 24.jpg)

 No.5775[Reply]

mwyyyyyyh mitä noi tekee

 No.5987

mwyyyyyyyyyyyyyyyyh



File: 1663763107656.jpg (353.98 KB, 1600x900, jjsRpJHvJlNlpXa-1600x900-n….jpg)

 No.5889[Reply]

Loistolauta.org ottaa yhteyden GoogleApiin aina kun tulen tänne.

Voisko ylläpitäjä selventää mistä on kyse? Mihin googlepaskaa tarvii anonyymillä laudalla?

 No.5892

mun slerba ottaa yhteyden sun mutsis pilluun aina kun tulen sille

 No.5893

Youtube upotteet

 No.5894

File: 1663776380998.jpg (353.98 KB, 1600x900, jjsRpJHvJlNlpXa-1600x900-n….jpg)




File: 1647749441065.jpg (15.79 KB, 336x336, 1631728381845.jpg)

 No.2814[Reply][Last 50 Posts]

onko sulla kaunis pimppi eli lääh spruits -lanka 2.0 koska vanha meni limittiin
999 posts and 379 image replies omitted. Click reply to view.

 No.5688

>>5684
Yui on saanut AIDSin kun sitä on pränkätty niin monta kertaa perseeseen nussimalla.

 No.5689

>>5687
Nii just tai ip-conffaan teidät.

>korkeintaan


hyvät rosmariinit, korkeintaan. Voihan flunssasta kärsivälläkin olla vaikka AIDS samaan aikaan, mutta ei se sillon siihen flunssaan rajoitu >:3

 No.5692

>>5687
Huoh en vittuilekaan

>>5689
No jaa



File: 1607598273229.webm (3.19 MB, 640x780, 0:04, LimitedUnfoldedAnta….webm)

 No.5433[Reply][Last 50 Posts]

Nii siis pornoa tässä nytte tällee
210 posts and 149 image replies omitted. Click reply to view.

 No.5657

>>5641
missä sitä pyydettiin?

 No.5661

File: 1662905203856.jpg (736.33 KB, 1050x1750, 672899076887be481b8b44da8d….jpg)

>>5657
D*scordissa

 No.5662




File: 1662707682254.jpg (30.23 KB, 500x550, bd600531568c81d6.jpg)

 No.5380[Reply]

vittu mä tapan sen jätkän joka kopioi nopolta lankoja loistikselle

 No.5384

File: 1662709232950.jpg (59.92 KB, 311x282, ritsu498.jpg)

vittu tää oli mun lanka vitun homo



Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
| Catalog
[ b ] [ a ] [ int ] [ meta ] [ ukko ]